Odluke o pokretanju

2017-11-01-Odluka o pokretanju postupka jn za ugostiteljske usluge

2018-14-05 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

2018-09-17- Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku pravnih usluga

2018-10-01-Odluka o pokretanju Javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala

2018 – 10- 16 Odluka o poništenju postupka Javne nabavke – Pravne usluge

2018 – 10-16 Rjesenje o ponistenju Javne nabavke – kancearijski materijal

2018-11-01-Odluka o pokretanju postupka za nabavku pravnih usluga

2019-03-27-Odluka o pokretanju postupka jn za ugostiteljske usluge

2019-18-03-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pruzanje ugostiteljskih usluga

2019-02-10- Odluka o pokretanju javne nabavke robe – emisiona oprema za potrebe Javnog preduzeća Radio Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH

2020-02-17-Odluka o pokretanju javne nabavke za ugostiteljske usluge

Back to top button
Close