BBI banka i Agencija za sertificiranje halal kvaliteta Srbije: SHF 2019 prilika za predstavljanje na svjetskom halal-tržištu

Radio Brčko