Izmjena dijela regulacionog plana Distrikta radi izgradnje Omladinskog kulturnog centra u Grčici

Danas je u Domu kulture Brčko u organizaciji Vladinog Odjela …