RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH

Kontakt

Radio Brčko

DIREKTOR – 00387 49 216 610
e-mail: direktor@radiobrcko.ba

ADMINISTRACIJA – 00387 49 217 157
e-mail: administracija@radiobrcko.ba

MARKETING – 00387 49 217 157
e-mail: marketing@radiobrcko.ba

REDAKCIJA – 00387 49 215 341
e-mail: radiobrcko@radiobrcko.ba

MONTAŽA – 00387 49 219 178
e-mail: rbrcko@gmail.com  

REŽIJA – 00387 49 215 435

Direktor: Dragica Panić Kašanski

Šef sektora za informisanje: Sanita Jerković Ibrahimović

Šef službe opštih i kadrovskih poslova: Dragan Kojić

Urednica informativno-političkog programa: Sandra Živković

Urednik kulturno-zabavnog programa: Admir Kadrić

Referent za marketing: Alma Kajević  

Voditelj tehničkih poslova: Željko Bošković

Viši stručni saradnik za opšte, kadrovske i finansijske poslove: Tanja Damjanac

Novinari: Suvad Alagić, Miljana Đurđević, Mirsad Arnautović, Dejana Stevanović (Anđelka Đurić), Vladimir Matijević, Emina Osmić Hajdarević

Viši stručni saradnik za web portal i ostala elektronska izdanja: Dražen Ristić, Selma Avdić

Viši stručni saradnik za arhivu i fonoteku: Branislav Bogičević

Studijski producent: Maida Pobrić

Muzički saradnik: Miroslav Obradović

Spikeri – voditelji: Sanela Redžić, Ljubica Randović, Jadranka Angelov

Montažeri: Dragiša Janković, Madžid Hamzabegović

Realizatori programa: Predrag Kojić, Dragan Deanović, Samir Avdičević

Sekretar redakcije: Sanja Nikolić