Kontakt

DIREKTOR – 00387 49 216 610
e-mail: direktor@radiobrcko.ba

ADMINISTRACIJA – 00387 49 217 157
e-mail: administracija@radiobrcko.ba

MARKETING – 00387 49 217 157
e-mail: marketing@radiobrcko.ba

REDAKCIJA – 00387 49 215 341
e-mail: radiobrcko@radiobrcko.ba

MONTAŽA – 00387 49 219 178
e-mail: rbrcko@gmail.com  

REŽIJA – 00387 49 215 435

Direktorica: Dragica Panić Kašanski
Urednik informativno – političkog programa: 
Urednik kulturno-zabavnog programa: Sanita Jerković Ibrahimović

Referent za marketing: Alma Kajević  
Voditelj tehničkih poslova: Željko Bošković
Referent za opšte, kadrovske i finansijske poslove: Tanja Damjanac

Sekretar redakcije: Slobodanka Ristanić, (Dražen Ristić)
Novinari: Suvad Alagić, Admir Kadrić, Miljana Đurđević, Mirsad Arnautović, Dejana Krstić i Sandra Živković

Spikeri – voditelji: Miroslav Obradović, Sanela Redžić i Ljubica Randović

Montažer: Dragiša Janković, Samir Avdičević

Realizatori programa: Predrag Kojić i Dragan Deanović

Spremačica – kurir: Sanja Nikolić

Back to top button