RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH

O nama

Radio Brčko

Radio-novinska i izdavačka ustanova „Radio Brčko“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je prvobitno poslovala pod nazivom „Radio stanica Brčko“ i zvanično je počela sa radom 15.02.1960. godine.

U to vrijeme, u bivšoj Jugoslaviji, postojala je 21 radio stanica, a u Bosni i Hercegovini prije „Radio stanice Brčko“ poslovale su samo dvije radio stanice i to „Radio Sarajevo“ i „Radio Tuzla“.

„Radio stanica Brčko“ je bila smještena u zgradi bivšeg Komiteta (sadašnja ulica Bulevar mira) i brojala je pet zaposlenih radnika (direktor, novinar, tehničar, spiker i administrativni službenik). Godine 1978. se preseljava u zgradu „Kloster“ (sadašnja Klosterska ulica), a oko 1975. godine postaje dio Centra za kulturu, informisanje i obrazovanje odraslih kao „Osnovna organizacija udruženog rada“ (OOUR).

Godine 1983. mijenja naziv u „Javno preduzeće OJRNIP Brčko“ i pored emitovanja radio programa počinje sa izdavanjem novinskog lista „Graditelj“ koji je pod tim nazivom izlazio do kraja 1991. godine, dva puta mjesečno. U toku 1991. godine preduzeće je počelo emitovati stereo gradski program na 94,80 MHz i poslovalo kao dioničko društvo 127 dana.

Godine 1992., novinski list mijenja naziv u „Brčanske novine“ i biva izdato samo nekoliko izdanja. Godine 1993. ponovo počinje izdavanje novinskog lista pod nazivom „Brčanski pogledi“, sve do 2001. godine kada preduzeće svoju aktivnost svodi na emitovanje radijskog programa.

Tokom ratnog i poslijeratnog perioda u Bosni i Hercegovini na području opštine Brčko poslovale su tri radio stanice: „Javno preduzeće OJRNIP Brčko“, „Javna ustanova za informisanje Maoča“ i „Javno preduzeće Nove Ravne Bijela“.

Proglašavanjem grada Brčko Distriktom, navedene tri radio stanice su objedinjene u jedinstveni i multietnički radio koji posluje u obliku društva sa ograničenom odgovornošću. Odlukom osnivača (Brčko distrikt BiH) preduzeće od 2001. godine posluje pod punim nazivom Javno preduzeće „Radio Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Takođe Odlukom osnivača (Brčko distrikt BiH) JP „Radio Brčko“ d.o.o. od 01.11.2021. godine je promjenilo status i posluje kao Radio-novinska i izdavačka ustanova „Radio Brčko“ Brčko distrikt BiH koja je pravni sljedbenik bivšeg javnog preduzeća.

 

Радио-новинска и издавачка установа „Радио Брчко“ Брчко дистрикт Босне и Херцеговине је првобитно пословала под називом „Радио станица Брчко“ и званично је почела са радом 15.02.1960. године.

У то вријеме, у бившој Југославији, постојала је 21 радио станица, а у Босни и Херцеговини прије „Радио станице Брчко“ пословале су само двије радио станице и то „Радио Сарајево“ и „Радио Тузла“.

„Радио станица Брчко“ је била смјештена у згради бившег Комитета (садашња улица Булевар мира) и бројала је пет запослених радника (директор, новинар, техничар, спикер и административни службеник). Године 1978. се пресељава у зграду „Клостер“ (садашња Клостерска улица), а око 1975. године постаје дио Центра за културу, информисање и образовање одраслих као „Основна организација удруженог рада“ (ООУР).

Године 1983. мијења назив у „Јавно предузеће ОЈРНИП Брчко“ и поред емитовања радио програма почиње са издавањем новинског листа „Градитељ“ који је под тим називом излазио до краја 1991. године, два пута мјесечно. У току 1991. године предузеће је почело емитовати стерео градски програм на 94,80 МХз и пословало као дионичко друштво 127 дана.

Године 1992., новински лист мијења назив у „Брчанске новине“ и бива издато само неколико издања. Године 1993. поново почиње издавање новинског листа под називом „Брчански погледи“, све до 2001. године када предузеће своју активност своди на емитовање радијског програма.

Током ратног и послијератног периода у Босни и Херцеговини на подручју општине Брчко пословале су три радио станице: „Јавно предузеће ОЈРНИП Брчко“, „Јавна установа за информисање Маоча“ и „Јавно предузеће Нове Равне Бијела“.

Проглашавањем града Брчко Дистриктом, наведене три радио станице су обједињене у јединствени и мултиетнички радио који послује у облику друштва са ограниченом одговорношћу. Одлуком оснивача (Брчко дистрикт БиХ) предузеће од 2001. године послује под пуним називом Јавно предузеће „Радио Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт Босне и Херцеговине.

Такође Одлуком оснивача (Брчко дистрикт БиХ) ЈП „Радио Брчко“ д.о.о. од 01.11.2021. године је промјенило статус и послује као Радио-новинска и издавачка установа „Радио Брчко“ Брчко дистрикт БиХ која је правни сљедбеник бившег јавног предузећа.