Plan nabavki

Odluka o usvajanju plana javne nabavke

Plan javnih nabavki-za-2016-godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izmjene Plana javnih nabavki JP “Radio Brčko” d.o.o. za 2019. godinu, 02.10.2019. godine

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki JP Radio Brcko doo za 2021. godinu -26.02.2021. godine

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2021. godinu

Plan Javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

 

Back to top button