Registar plaćenih faktura

Datum
izdavanja
fakture
Naziv dobavljačaOpis uslugeIznos fakture
sa PDV-om (KM)
29.10.2021.SECTOR technologyToner68,00
31.10.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića42,50
27.10.2021. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.10.2021.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
11.11.2021. SECTOR technologyDVD-RW i HDD WD194,00
26.11.2021.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
29.10.2021. FenaServis vijesti150,00
28.10.2021.Advokat Srđan MarjanovićAdvokatske usluge1.380
26.11.2021.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
26.11.2021. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.11.2021. AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.11.2021.FenaServis vijesti150,00
30.11.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića za 11. mjesec38,50
01.12.2021. IEGSijalice, osigurači35,44
03.12.2021. SECTOR technologyRačunar1.789
09.12.2021. SECTOR technologyToner25,00
19.12.2021.SECTOR technologyToner 68,00
20.12.2021. Restoran "Kutak"Troškovi reprezentacije400,00
21.12.2021.Nova BiHZakupnina351,00
29.12.2021.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.12.2021.FenaServis vijesti150,00
31.12.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića za 12/2135,00
13.01.2022. SECTOR technologyRačunarska oprema16,00
20.01.2022.Nova BiHZakupnina antenskog stuba351.00
26.01.2020.SRNAGeneralni servis vijesti175,00
31.01.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
13.01.2022.Artis DesignIzrada pečata155,00
31.01.2022.FenaServis vijesti150,00
14.02.2022. SECTOR technologyToner93,00
21.02.2022.SECTOR technologyDVD R45,00
18.02.2022.Večernji listObjava oglasa350,35
21.02.2022.Gafro comercNabavka sanitarije67,90
17.02.2022.Oslobođenje servisiObjava oglasa672,75
28.02.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića73,00
28.02.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
04.03.2022.GamaOmoti za DVD70,20
28.02.2022.FenaServis vijesti150,00
07.03.2022.LeftorZakup domene234,00
21.03.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
28.03.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
28.03.2022Stil enterijerUsluge krečenja1,260,00
31.03.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema149,50
31.03.2022.AMUSAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
05.04.2022.RolotapUsluge postavljanja trakastih zavjesa330,00
06.04.2022Pub "Tri sobe"Konzumacija pića25,00
11.04.2022. FenaServis vijesti150,00
19.04.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema25,00
25.04.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
25.04.2022. Regulatorna agencija za komunikacije BiHGodišnja naknada za korištenje radiofrekventnog spektra2,460,00
26.04.2022. RolotapUsluge postavljanja trakastih zavjesa120,00
Back to top button