RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH

Registar plaćenih faktura

Radio Brčko
Datum
izdavanja
fakture
Naziv dobavljačaOpis uslugeIznos fakture
sa PDV-om (KM)
29.10.2021.SECTOR technologyToner68,00
31.10.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića42,50
27.10.2021. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.10.2021.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
11.11.2021. SECTOR technologyDVD-RW i HDD WD194,00
26.11.2021.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
29.10.2021. FenaServis vijesti150,00
28.10.2021.Advokat Srđan MarjanovićAdvokatske usluge1.380
26.11.2021.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
26.11.2021. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.11.2021. AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.11.2021.FenaServis vijesti150,00
30.11.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića za 11. mjesec38,50
01.12.2021. IEGSijalice, osigurači35,44
03.12.2021. SECTOR technologyRačunar1.789
09.12.2021. SECTOR technologyToner25,00
19.12.2021.SECTOR technologyToner 68,00
20.12.2021. Restoran "Kutak"Troškovi reprezentacije400,00
21.12.2021.Nova BiHZakupnina351,00
29.12.2021.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.12.2021.FenaServis vijesti150,00
31.12.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića za 12/2135,00
13.01.2022. SECTOR technologyRačunarska oprema16,00
20.01.2022.Nova BiHZakupnina antenskog stuba351.00
26.01.2020.SRNAGeneralni servis vijesti175,00
31.01.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
13.01.2022.Artis DesignIzrada pečata155,00
31.01.2022.FenaServis vijesti150,00
14.02.2022. SECTOR technologyToner93,00
21.02.2022.SECTOR technologyDVD R45,00
18.02.2022.Večernji listObjava oglasa350,35
21.02.2022.Gafro comercNabavka sanitarije67,90
17.02.2022.Oslobođenje servisiObjava oglasa672,75
28.02.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića73,00
28.02.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
04.03.2022.GamaOmoti za DVD70,20
28.02.2022.FenaServis vijesti150,00
07.03.2022.LeftorZakup domene234,00
21.03.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
28.03.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
28.03.2022Stil enterijerUsluge krečenja1,260,00
31.03.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema149,50
31.03.2022.AMUSAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
05.04.2022.RolotapUsluge postavljanja trakastih zavjesa330,00
06.04.2022Pub "Tri sobe"Konzumacija pića25,00
11.04.2022. FenaServis vijesti150,00
19.04.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema25,00
25.04.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
25.04.2022. Regulatorna agencija za komunikacije BiHGodišnja naknada za korištenje radiofrekventnog spektra2,460,00
26.04.2022. RolotapUsluge postavljanja trakastih zavjesa120,00
27.04.2022.LeftorDoplata za zakup domene452,93
28.04.2022. AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
26.04.2022. SRNA Generalni servis vijesti175,00
30.04.2022. Pub "Tri sobe"Konzumacija pića41,50
19.05.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema67,00
17.05.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
30.04.2022. FenaServis vijesti150,00
26.05.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,00
30.05.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.05.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema103,00
31.05.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema71,00
31.05.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića38,60
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeUsluge osiguranja123,28
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeUsluge osiguranja267,71
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeBrčko Gas osiguranje44,00
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeBrčko Gas osiguranje1 369,17
20.06.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
21.06.2022. Odjeljenje za javnu bezbjednostProtivpožarna obuka zaposlenika RNU Radio Brčko110,00
23.06.2022.RAK BiHGodišnja naknada 100,00
28.06.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
30.06.2022.FenaServis vijesti150,00
30.06.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.06.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića43,30
04.07.2022.S.P. BambulovićServis klima uređaja240,00
08.07.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema93,00
27.07.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
28.07.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.07.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
31.07.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića43,60
31.07.2022.FenaServis vijesti150,00
01.08.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
26.08.2022. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
30.08.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
05.09.2022.FISKancelarijski materijal298,60
15.09.2022.Misija d.o.o.Dosijei za zaposlene238,00
16.09.2022.Brčko gasGorivo81,75
16.09.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
27.09.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.09.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.09.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića97,60
30.09.2022FenaServis vijesti150,00
04.10.2022.MD MontelKlima uređaji2.600,00
11.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema115,00
12.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema136,00
17.10.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
17.10.2022.Brčko gasGorivo274,70
19.10.2022.Mega BingoKancelarijski namještaj880,00
20.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema56,00
26.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema275,00
27.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema42,00
27.10.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
31.10.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića111,60
31.10.2022.FenaServis vijesti150,00
31.10.2022.Brčko gasGorivo32,10
09.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema25,00
09.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema68,00
13.11.2022.IEGNeonske sijalice34,68
16.11.2022.Regulatorna agencija za komunikacije BiHObrada zahtjeva za izmjenu dozvole100,00
17.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema63,00
18.11.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
22.11.2022.Misija dooKancelarijski materijal80,50
22.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema131,00
24.11.2022.REC dooEdukacija350,00
28.11.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.11.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.11.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića87,50
30.11.2022.Brčko gasGorivo173,60
30.11.2022.FenaServis vijesti150,00
06.12.2022.JZU Zdravstveni centar BrčkoSistematski pregled zaposlenik2.885,10
07.12.2023.Yavuz companyPVC stolarija959,00
07.12.2023.Yavuz companyUgradnja PVC stolarije100,00
15.12.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
20.12.2022.IEGElektro materijal13,43
20.12.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
21.12.2022.Sicon SasAparati za distribuciju električne energije13.923,00
22.12.2022.SECTOR TechologyKompjuterska oprema144,80
22.12.2022.SektronNadzorne kamere983,95
23.12.2022.Marco PoloKonzumacija pića i hrane1.485,00
23.12.2022.ArtistSlušalice450,00
26.12.2022.Službeni list BiHObjava javne nabavke98,00
26.12.2022.AVC SarajevoEmisiona oprema43.288,83
28.12.2022.Fructa tradeNovogodišnji paketići280,67
28.12.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
28.12.2022.MetromediaObjava reklame na bilbordu322,92
28.12.2022.SmileUsluge štampe353,50
29.12.2022.SmileUsluge štampe715,00
29.12.2022.SmileUsluge štampe909,00
31.12.2022.FenaServis vijesti150,00
31.12.2022.Brčko gasGorivo177,45
31.12.2022.Pub Tri sobeKonzumacija pića260,50
10.01.2023.Službeni list BiHObjava javne nabavke52,00
11.01.2023.Misija dooKancelarijski materijal167,20
16.01.2023.IEGElektro materijal29,32
17.01.2023.Gold Wood dooKancelarijski namještaj5.277,00
18.01.2023.Sector technologyKompjuterska oprema225,00
20.01.2023.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
24.01.2023.ImelMrežna oprema19.890,00
26.01.2023.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
30.01.2023.IEG dooElektro oprema24,29
31.01.2023.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.01.2023.Brčko GasGorivo28,10
31.01.2023.FenaServis vijesti150,00
31.01.2023.Pub Tri sobeKonzumacija pića142,50
01.02.2023.Sector technologyKompjuterska oprema85,00
01.02.2023.IEG dooElektro oprema24,71
06.02.2023.ElzasUsluge montaže emisione opreme2.746,58
06.02.2023.RevikontoUsluge računovostvenog biroa700,00
07.02.2023.EMADOKompjuteri23.166,00
08.02.2023.Sector technologyKompjuterska oprema68,00
13.02.2023.Službeni list BiH98,00
13.02.2023.Sector technologyKompjuterska oprema200,00
16.02.2023.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
17.02.2023.Misija dooKancelarijski materijal110,00
25.02.2023.Sector technologyKompjuterska oprema60,00
25.02.2023.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
28.02.2023.FenaServis vijesti150,00
28.02.2023.Brčko GasGorivo81,90
28.02.2023.Pub Tri sobeKonzumacija pića118,00
28.02.2023.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
03.03.2023.Sloboprom SReprezentacija35,50
06.03.2023.Sloboprom SReprezentacija53,50
06.03.2023.LeftorObnova domene760,50
07.03.2023.FisHigijenski materijal282,37
07.03.2023.FisHigijenski materijal96,05
08.03.2023.RAKGodišnja naknada486,85
10.03.2023.RAKNaknada za izdavanje dozovole100,00
13.03.2023.Sector technology Kompjuterska oprema68,00
14.03.2023.Sector technology Kompjuterska oprema99,50
17.03.2023.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
21.03.2023Sector technologyKompjuterska oprema39,00
28.03.2023.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
30.03.2023.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.03.2023.FenaServis vijesti150,00
31.03.2023.Pub Tri sobeKonzumacija pića143,50
31.03.2023.MisijaKancelarijski materijal788,07
31.03.2023.Brčko GasGorivo365,84
10.04.2023.RevikontoUsluge knjigovodstvenog biroa700,00
13.04.2023.Sector techonologyKomjuterska oprema68,00
18.04.2023.MIGA dooUsluge ekesterne revizije234,00
19.04.2023.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
23.04.2023.Pub Tri sobeKonzumacija pića32,50
26.04.2023.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
27.04.2023.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
28.04.2023.RAKGodišnja naknada za krištenje radiofrekvetnog spektra2.460,00
30.04.2023.FenaServis vijesti150,00
30.04.2023.Brčko GasGorivo25,70
03.05.2023.RevikontoUsluge knjigovodstvenog biroa700,00
08.05.2023.RAKNaknada17,53
16.05.2023.Misija Kancelarijski materijal313,51
16.05.2023.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
17.05.2023.RIS dooHigijenski materijal2.396,87
25.05.2023.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
30.05.2023.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.05.2023.Brčko Gas osiguranjeTroškovi goriva351,00
31.05.2023.Pub Tri sobeKonzumacija pića118,50
31.05.2023.FenaServis vijesti150,00
06.06.2023.RevikontoUsluge knjigovodstvenog biroa700,00
07.06.2023.FIS d.o.o VitezKancelarijski namještaj376,28
10.06.2023.Sector tehnologyKompjuterska oprema457,60
12.06.2023.Brčko Gas osiguranjeTroškovi goriva267,79
12.06.2023.Brčko Gas osiguranje Troškovi goriva123,28
12.06.2023.Brčko Gas osiguranjeTroškovi goriva1369,17
12.06.2023.Brčko Gas osiguranjeTroškovi goriva39,84
13.06.2023.Misija d.o.oKancelarijski materijal129,99
19.06.2023.Nova BiHZakupina antenskog stuba351,00
23.06.2023.MD MontelServis klima uređaja84,00
27.06.2023.SRNAGeneralni servis vijesti 175,50
30.06.2023.RevikontoUsluge knjigovodstvenog biroa700,00
30.06.2023.Kancelarija za upravljanje imovinomZakup poslovnog prostora234,00
30.06.2023AMUSAutorska naknada za emitovnje radijskog programa43,55
30.06.2023.FENAServis vijesti150,00
30.06.2023.Pub Tri sobeKonzumacija pića104,00
03.07.2023.Stil Enterijer s.pUsluge popravke i održavanja zgrada6000,00
31.07.2023.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića73,50
31.07.2023.Aktiva d.o.oUsluge knjigovodstvenog biroa1000,00
05.07.2023.RIS d.o.oHigijenski materijal 1321,11
11.07.2023.Sector tehnologyKompjuterska oprema885,00
12.07.2023.Sector TehnologyKompjuterska oprema291,00
17.07.2023.INTEHProgramski paketi (Office)4095,00
17.07.2023.FootprintŠtampa za izlog300,00
20.07.2023Nova BiHZakupina antenskog stuba351,00
25.07.2023.TEHNOKOMFiskalna kasa1187,75
27.07.2023.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
27.07.2023.AMUSAutorska naknada za emitovanje radijskog programa43,55
31.07.2023.MisijaKancelarijski materijal376,31
TelethingsSlanje fiskalnog izvještaja9,36
31.07.2023.FenaServis vijesti150,00
31.07.2023.Kancelarija za upravljanje javnom imovinomZakup poslovnog prostora234,00
11.08.2023.Nova BiHZakupina antenskog stupa351,00
14.08.2023.Misija d.o.oKancelarijski materijal939,60
21.08.2023.TelethingsSlanje fiskalnog izvještaja9,36
22.08.2023.Altech BrčkoOdržavanje klima uređaja335,00
22.08.2023.ALCOOPKancelarijski materijal17,00
22.08.2023.FIS d.o.oKancelarijski namještaj402,96
28.08.2023.SrnaGeneralni servis vijesti175,50
31.08.2023.FenaServis vijesti150,00
31.08.2023.AMUSAutorska naknada za emitovanje radijskog programa43,55
31.08.2023.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića45,50
31.08.2023.Kancelarija za upravljanje javnom imovinomZakup poslovnog prostora234,00
31.08.2023.AKTIVA d.o.oUsluge knjigovodstvenog biroa1000,00
31.08.2023.SectorNabavka monitora589,30
02.09.2023.TelethingsSlanje fiskalnog izvještaja9,36
05.09.2023.FIS d.o.oKupovina polica1.058,76
15.09.2023.MisijaKancelarijski materijal1.872.00
15.09.2023.Brčko GasTroškovi goriva25,40
18.09.2023.Nova BiHZakupina antenskog stuba351,00
02.10.2023.Misija d.o.oKancelarijski materijal110,00
02.10.2023.Aktiva d.o.oUsluge knjigovodstvenog biroa1000,00
error: Sadržaj zaštićen od neovlašćenog preuzimanja!