Registar plaćenih faktura

Datum
izdavanja
fakture
Naziv dobavljačaOpis uslugeIznos fakture
sa PDV-om (KM)
29.10.2021.SECTOR technologyToner68,00
31.10.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića42,50
27.10.2021. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.10.2021.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
11.11.2021. SECTOR technologyDVD-RW i HDD WD194,00
26.11.2021.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
29.10.2021. FenaServis vijesti150,00
28.10.2021.Advokat Srđan MarjanovićAdvokatske usluge1.380
26.11.2021.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
26.11.2021. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.11.2021. AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.11.2021.FenaServis vijesti150,00
30.11.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića za 11. mjesec38,50
01.12.2021. IEGSijalice, osigurači35,44
03.12.2021. SECTOR technologyRačunar1.789
09.12.2021. SECTOR technologyToner25,00
19.12.2021.SECTOR technologyToner 68,00
20.12.2021. Restoran "Kutak"Troškovi reprezentacije400,00
21.12.2021.Nova BiHZakupnina351,00
29.12.2021.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.12.2021.FenaServis vijesti150,00
31.12.2021.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića za 12/2135,00
13.01.2022. SECTOR technologyRačunarska oprema16,00
20.01.2022.Nova BiHZakupnina antenskog stuba351.00
26.01.2020.SRNAGeneralni servis vijesti175,00
31.01.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
13.01.2022.Artis DesignIzrada pečata155,00
31.01.2022.FenaServis vijesti150,00
14.02.2022. SECTOR technologyToner93,00
21.02.2022.SECTOR technologyDVD R45,00
18.02.2022.Večernji listObjava oglasa350,35
21.02.2022.Gafro comercNabavka sanitarije67,90
17.02.2022.Oslobođenje servisiObjava oglasa672,75
28.02.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića73,00
28.02.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
04.03.2022.GamaOmoti za DVD70,20
28.02.2022.FenaServis vijesti150,00
07.03.2022.LeftorZakup domene234,00
21.03.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
28.03.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
28.03.2022Stil enterijerUsluge krečenja1,260,00
31.03.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema149,50
31.03.2022.AMUSAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
05.04.2022.RolotapUsluge postavljanja trakastih zavjesa330,00
06.04.2022Pub "Tri sobe"Konzumacija pića25,00
11.04.2022. FenaServis vijesti150,00
19.04.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema25,00
25.04.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
25.04.2022. Regulatorna agencija za komunikacije BiHGodišnja naknada za korištenje radiofrekventnog spektra2,460,00
26.04.2022. RolotapUsluge postavljanja trakastih zavjesa120,00
27.04.2022.LeftorDoplata za zakup domene452,93
28.04.2022. AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
26.04.2022. SRNA Generalni servis vijesti175,00
30.04.2022. Pub "Tri sobe"Konzumacija pića41,50
19.05.2022.SECTOR technologyRačunarska oprema67,00
17.05.2022.Nova BH Zakupnina antenskog stuba351,00
30.04.2022. FenaServis vijesti150,00
26.05.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,00
30.05.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
31.05.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema103,00
31.05.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema71,00
31.05.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića38,60
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeUsluge osiguranja123,28
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeUsluge osiguranja267,71
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeBrčko Gas osiguranje44,00
09.06.2022.Brčko Gas osiguranjeBrčko Gas osiguranje1 369,17
20.06.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
21.06.2022. Odjeljenje za javnu bezbjednostProtivpožarna obuka zaposlenika RNU Radio Brčko110,00
23.06.2022.RAK BiHGodišnja naknada 100,00
28.06.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
30.06.2022.FenaServis vijesti150,00
30.06.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.06.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića43,30
04.07.2022.S.P. BambulovićServis klima uređaja240,00
08.07.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema93,00
27.07.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
28.07.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.07.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
31.07.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića43,60
31.07.2022.FenaServis vijesti150,00
01.08.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
26.08.2022. SRNAGeneralni servis vijesti175,50
30.08.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
05.09.2022.FISKancelarijski materijal298,60
15.09.2022.Misija d.o.o.Dosijei za zaposlene238,00
16.09.2022.Brčko gasGorivo81,75
16.09.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
27.09.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.09.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.09.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića97,60
30.09.2022FenaServis vijesti150,00
04.10.2022.MD MontelKlima uređaji2.600,00
11.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema115,00
12.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema136,00
17.10.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
17.10.2022.Brčko gasGorivo274,70
19.10.2022.Mega BingoKancelarijski namještaj880,00
20.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema56,00
26.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema275,00
27.10.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema42,00
27.10.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
31.10.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića111,60
31.10.2022.FenaServis vijesti150,00
31.10.2022.Brčko gasGorivo32,10
09.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema25,00
09.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema68,00
13.11.2022.IEGNeonske sijalice34,68
16.11.2022.Regulatorna agencija za komunikacije BiHObrada zahtjeva za izmjenu dozvole100,00
17.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema63,00
18.11.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
22.11.2022.Misija dooKancelarijski materijal80,50
22.11.2022.SECTOR techologyRačunarska oprema131,00
24.11.2022.REC dooEdukacija350,00
28.11.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
29.11.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
30.11.2022.Pub "Tri sobe"Konzumacija pića87,50
30.11.2022.Brčko gasGorivo173,60
30.11.2022.FenaServis vijesti150,00
06.12.2022.JZU Zdravstveni centar BrčkoSistematski pregled zaposlenik2.885,10
15.12.2022.Nova BHZakupnina antenskog stuba351,00
20.12.2022.IEGElektro materijal13,43
20.12.2022.SRNAGeneralni servis vijesti175,50
21.12.2022.Sicon SasAparati za distribuciju električne energije13.923,00
22.12.2022.SECTOR TechologyKompjuterska oprema144,80
22.12.2022.SektronNadzorne kamere983,95
23.12.2022.Marco PoloKonzumacija pića i hrane1.485,00
23.12.2022.ArtistSlušalice450,00
26.12.2022.Službeni list BiHObjava javne nabavke98,00
26.12.2022.AVC SarajevoEmisiona oprema43.288,83
28.12.2022.Fructa tradeNovogodišnji paketići280,67
28.12.2022.AmusAutorska naknada za emitovanje radio programa43,55
28.12.2022.MetromediaObjava reklame na bilbordu322,92
28.12.2022.SmileUsluge štampe353,50
29.12.2022.SmileUsluge štampe715,00
29.12.2022.SmileUsluge štampe909,00
31.12.2022.FenaServis vijesti150,00
31.12.2022.Brčko gasGorivo177,45
31.12.2022.Pub Tri sobeKonzumacija pića260,50
10.01.2023.Službeni list BiHObjava javne nabavke52,00
11.01.2023.Misija dooKancelarijski materijal167,20
16.01.2023.IEGElektro materijal29,32
17.01.2023.Gold Wood dooKancelarijski namještaj5.277,00
24.01.2023.ImelKompjuteri19.890,00
Back to top button
error: Sadržaj zaštićen od neovlašćenog preuzimanja!