Konkursi

Obrazac Prijava na javni konkurs u JP Radio Brcko

2021-08-13-Rang lista najuspjesnijih kandidata po konkursu 01-205 21

2021-08-18 Odluka o izboru i imenovanju direktora

 

 

 

Back to top button