RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH

Odluke o izboru

Radio Brčko

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-nabavku-emisione-opreme-15.10.2019.-godine

Odluka o nabavci ugostiteljskih usluga – usluge posluživanja pića 2019

Odluka o nabavci ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku ugostiteljskih usluga

Odluka o nabavci usluga osiguranja imovine i lica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku sredstava za ciscenje i higijenskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku ugostiteljskih usluga

2018-20-06-Odluka-o-nabavci-paketa-usluga-internet-i-fiksne-telefonije-1

2020-04-06-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javne nabavke usluga osiguranja i imovine

2021-05-24- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja imovine i lica

2021-06-07-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pravne usluge

2021-11-26-Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača-personalni računar

2021-12-23- Obavjestenje o rezultatima postupka higijenski materijal

2021-12-30- Obavjestenje o rezultatima postupka kancelarijski materijal

2022-06-02 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-osiguranje imovine

2022-10-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – namjestaj

2022-10-31-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema

2022-10-31-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – aparati za distribuciju električne energije

2022-11-14-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

2022-11-18-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – mrežna oprema

2022-11-30-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge specijalnog dizajniranja

2022-12-12-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka namještaja

2023-01-23-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – personalni računari