RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH

Odluke o pokretanju

Radio Brčko

2017-11-01-Odluka o pokretanju postupka jn za ugostiteljske usluge

2018-14-05 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

2018-09-17- Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku pravnih usluga

2018-10-01-Odluka o pokretanju Javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala

2018 – 10- 16 Odluka o poništenju postupka Javne nabavke – Pravne usluge

2018 – 10-16 Rjesenje o ponistenju Javne nabavke – kancearijski materijal

2018-11-01-Odluka o pokretanju postupka za nabavku pravnih usluga

2019-03-27-Odluka o pokretanju postupka jn za ugostiteljske usluge

2019-18-03-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pruzanje ugostiteljskih usluga

2019-02-10- Odluka o pokretanju javne nabavke robe – emisiona oprema za potrebe Javnog preduzeća Radio Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH

2020-02-17-Odluka o pokretanju javne nabavke za ugostiteljske usluge

2020-03-04-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pravnih usluga

2020-03-11-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge osiguranja imovine i lica

2020-04-07-Odluka o poništenju javne nabavke pravnih usluga

2020-05-12-Odluka o pokretanju postupka jn ugostiteljske usluge pice

2020-07-07-Odluka o pokretanju postupka jn personalnih racunara

2020-07-20-Odluka o pokretanju postupka jn higijenskog materijala

2020-10-08 – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke personalnih računara

2021-05-21-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – pravne usluge

2021-05-19 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – osiguranje imovine i lica

2021-11-18-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke -personalni računar

2021-12-08-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-higijenski materijal

2021-12-15-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-kancelarijski materijal

2022-05-27 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – osiguranje imovine i lica

2022-10-12 Odluka o pokretanju postupka-nabavka namjestaja

2022-10-12 Odluka o pokretanju postupka-radio, tv, komunikaciona i srodna oprema

2022-10-12 Odluka o pokretanju postupka-aparati za distribuciju električne energije i upravljanje

2022-10-24 Odluka o pokretanju javne nabavke – usluga u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

2022-11-15-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – usluge specijalno dizajniranje

2022-12-05- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – usluge interneta

2022-12-05-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke  – namještaja drugi dio

2022-12-12-Odluka o pokretanju javne nabavke – ugostiteljske usluge

2022-12-07-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – personalni računari

2024-29-02-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – “Usluge posluživanja pića”