RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH
Arhiva

U Krajini se gasi čak 39 škola

Ovu informaciju utvrdila je Komisija pri Ministarstvu obrazovanja Vlade USK, a bit će razmatrana na današnjoj sjednici Vlade USK. Rezultati analize su poražavajući i posljedice iseljavanja stanovništva iz BiH tek dolaze na naplatu.

U Unsko-sanskom kantonu trenutno postoje 74 centralne i 120 područnih škola, a nakon implementacije predloženih mjera, u USK trebalo bi biti zatvoreno ukupno 39 škola, a najviše područnih. U praksi to znači da će bez posla ostati 229 učitelja i nastavnika, ali sigurno i određeni broj ostalog osoblja poput domara, higijeničarki i slično.

Za formiranje jednog odjeljenja u školi minimalan broj učenika koji je neophodan je 18. Posljedice iseljavanja stanovništva, najviše iz općina Bosanske krajine prethodnih godina znače i manje djece u školama. Tako je prethodnih godina u velikom broju odjeljenja bilo i mnogo manje učenika od zakonskog minimuma. Ipak, s obzirom na velike troškove, vlast u USK sada podvlači crtu i pravi bolne rezove. Klix.ba donosi detaljan pregled budućih reformi u obrazovnom sistemu u USK.

Nakon detaljne analize škole u USK su dobile obavijest o onome što slijedi, a evidentno je da će najteže odluke morati donijeti direktori škola, koji će biti primorani uručiti otkaze velikom broju ljudi koji će izgubiti nastavnu normu.

A stanje na terenu je sljedeće:
Bosanska Krupa

U Prvoj osnovnoj školi bi nakon implementacije predloženih mjera bez posla trebalo ostati 10 nastavnika, a gase se područne škole u Radiću i Zalinu.
U Drugoj osnovnoj školi bez posla ostaje šest nastavnika, a gasi se 9-godišnja osnovna škola i formira petogodišnja škola u Područnoj školi Veliki Badić.

U Osnovnoj školi Jezerski nakon reformi će biti dva nastavnika manje, gasi se 9-godišnja, a formira petogodišnja škola u područnoj školi u Mahmića selu. U OŠ Otoka bit će tri nastavnika manje, a umjesto 20 formirat će se 18 razreda.

Bosanski Petrovac

U sklopu OŠ Ahmet Hromadžić zatvaraju se četiri područne škole i to Bljelaj, Smoljana, Bravsko i Vrtoče. Ostaje samo područna škola Krnjeuša, ali i njoj prijeti reorganizacija. U ovoj školi broj nastavnika bi se trebao smanjiti za pet.

Bihać

Škole koje ne ispunjavaju minimalne standarde u pogledu broja odjeljenja u Bihaću su OŠ Gata Ilidža-Vrsta, OŠ Brekovica i OŠ Kulen Vakuf Orašac. Jedina škola koja ispunjava pedagoške standarde po broju učenika je OŠ Harmani II koja ima 706 učenika i to je gradska škola.

Predloženo je da se u OŠ Harmani I od 27 formiraju 23 odjeljenja, a da se smanji broj izvršilaca (učitelja i nastavnika) za šest.

U OŠ Harmani II će se od 31 formirati 27 odjeljenja, a trebale bi se ugasiti područne škole Golubić, Sokolac i Vedro polje. Broj nastavnika smanjit će se za 14.

U OŠ Prekounje od 28 će se formirati 22 razreda, 13 nastavnika ostaje bez posla, a vrši se reorganizacija u područnim školama Čavkići, Pokoj i Bakšaiš sistemom kombinacije razreda.

U OŠ Kulen Vakuf Orašac (centralna škola) su ukupno 32 učenika u tri odjeljenja. Područna škola Martin Brod ima 7 učenika i predloženo je njeno gašenje, odnosno pripajanje centralnoj školi.

Područna škola Klisa također ima 7 učenika i predloženo je njeno gašenje, odnosno pripajanje centralnoj školi. Područna škola Ćukovi ima pet učenika i također ju je prema analizi potrebno zatvoriti, odnosno pripojiti područnoj školi Orašac koja joj je najbiliža. Procijenjeno je da se u područnoj školi Orašac broj odjeljenja može smanjiti za jedno pa da umjesto sedam ima šest odjeljenja, što je u skladu s pedagoškim standardima. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi i područnoj školi Orašac, koji su u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Kulen Vakuf Orašac smanjio za devet.

U OŠ Brekovica (centralna škola) su ukupno 144 učenika u devet odjeljenja, a predloženo je smanjenje jednog odjeljenja, odnosno formiranje kombinacije drugog i trećeg razreda. Područnu školu Spahići je prema analizi potrebno ugasiti jer je trenutno pohađa 10 učenika, odnosno potrebno ju je spojiti s njima najbližom školom.

Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi i područnim školama, koji su u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Brekovica smanjio za tri.

U OŠ Gata Ilidža Vrsta (centralna škola) je ukupno 141 učenik u 7 odjeljenja. Područna škola Mala Peć ima 25 učenika u dva odjeljenja i predloženo je njeno gašenje ili spajanje najbližoj školi. Sva odjeljenja u ovoj ustanovi su u skladu s pedagoškim standardima.

U OŠ Gornje Prekounje Ripač (centralna škola) ima ukupno 438 učenika u 21 odjeljenju. Broj odjeljenja se prema analizi može smanjiti za dva (u petom razredu se mogu formirati dva odjeljenja i u šestom razredu se mogu formirati dva odjeljenja). Područna škola Pritoka ima 23 učenika u dva odjeljenja i nju je potrebno ugasiti, odnosno pripojiti centralnoj školi. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi i područnim školama, koji su u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Gornje Prekounje Ripač smanjio za šest, predloženo je.

U OŠ Kamenica (centralna škola) ima ukupno 225 učenika koji idu u 12 odjeljenja. Broj odjeljenja se može umanjiti za jedno jer u sedmom razredu se umjesto dva može formirati jedno odjeljenje. U područnoj školi Vikići se može formirati jedna trokombinacija i jedna dvokombinacija i smanjiti broj odjeljenja za jedno. Područnu školu Klokot koja ima 18 učenika je potrebno ugasiti, odnosno pripojiti najbližoj školi, prijedlog je komisije. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi i područnim školama, u skladu s pedagoškim standardima i normativima, te bi se broj nastavnika u OŠ Kamenica smanjio za pet, prijedlog je komisije.

U Katoličkom školskom centru “Ivan Pavao II” osnovnu školu trenutno pohađa 191 učenik u 11 odjeljenja. Broj odjeljenja se može smanjiti za dva, u trećem razredu se može formirati jedno odjeljenje i u šestom i osmom se može formirati dvokombinacija. tako bi broj odjeljenja bio ukupno devet, koja su u skladu s pedagoškim standardima i normativima, a broj nastavnika bi se umanjio za tri.

Zaključak je da u bihaćkim školama ima viška 59 prosvjetnih radnika.

Bužim

U OŠ Bužim (centralna škola) predloženo je u skladu s pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje izvršenje racionalizacije broja odjeljenja i smanjenje postojećeg broja odjeljenja za tri, odnosno od 27 odjeljenja koja trenutno postoje potrebno je formirati 24 odjeljenja (u petom razredu formirati 3 odjeljenja, u šestom razredu formirati 3 odjeljenja, u sedmom razredu formirati 4 odjeljenja, u osmom razredu formirati 4 odjeljenja i u devetom razredu formirati 4 odjeljenja). U područnim školama su sva odjeljenja formirana u skladu s pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje.

Također je predloženo gašenje Područne škole “Elkasova rijeka”, odnosno njeno pripajanje najbližoj školi uz osiguran prijevoz učenika, ostale područne škole trenutno imaju dovoljan broj učenika. Komisija smatra da bi se ovim promjenama formirao optimalan broj odjeljenja i racionalizirala bi se mreža škola koja bi bila u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Bužim smanjio za pet.

U OŠ Konjodor (centralna škola) predloženo je smanjenje postojećeg broj odjeljenja za dva, odnosno od 11 odjeljenja koja trenutno postoje neophodno je formirati 9 odjeljenja (u prvom razredu formirati jedno odjeljenje i u trećem razredu formirati jedno odjeljenje). Neophodno je ovu školu administrativno spojiti s OŠ Mirsad Salkić Čava u jednu ustanovu koja će u potpunosti biti u skladu s pedagoškim standardima. Ovim promjenama racionalizirala bi se mreža škola koja bi bila u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Konjodor smanjio za pet.

U OŠ Mirsad Salkić Čava (centralna škola) predloženo je smanjenje broja odjeljenja za tri, odnosno od 13 odjeljenja koja trenutno postoje potrebno je formirati 10 odjeljenja (u četvrtom razredu formirati jedno odjeljenje, u osmom razredu formirati jedno odjeljenje i u devetom razredu formirati jedno odjeljenje). Neophodno je ovu školu administrativno spojiti s OŠ Konjodor u jednu ustanovu koja će u potpunosti biti u skladu s pedagoškim standardima. Ovim promjenama racionalizirala bi se mreža škola koja bi bila u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u Osnovnoj školi Mirsad Salkić Čava smanjio za četiri.

U Bužimu ovom reorganizacijom 14 nastavnika ostaje bez posla.

Ključ

U OŠ Ključ (centralna škola) odjeljenja su formirana u skladu s pedagoškim standardima i normativima, stav je komisije. Područnu školu Humići je potrebno ugasiti, odnosno pripojiti centralnoj školi uz osiguran prijevoz učenika. Neophodno je ovu školu administrativno spojiti s OŠ Velagići i OŠ Sanica u jednu školu koja će biti u potpunosti u skladu s pedagoškim standardima. Ovim promjenama racionalizirala bi se mreža škola koja bi bila u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Ključ smanjio za tri.

U OŠ Sanica (centralna škola) odjeljenja su formirana u skladu s pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje. Neophodno je ovu školu administrativno spojiti s OŠ Ključ i OŠ Velagići u jednu ustanovu koja će u potpunosti biti u skladu s pedagoškim standardima. Ovim promjenama racionalizirala bi se mreža škola koja bi bila u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Sanica smanjio za tri.

U OŠ Velagići (centralna škola) odjeljenja su formirana u skladu s pedagoškim standardima i normativima, a neophodno je spajanje ove škole s OŠ Ključ i OŠ Sanica u jednu ustanovu koja bi u potpunosti bila u skladu s pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje. Ovim promjenama racionalizirala bi se mreža škola koja bi bila u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u Osnovnoj školi Velagići smanjio za tri.

U Ključu je prema ovoj analizi 9 nastavnika viška.

Sanski Most

Škole koje ne ispunjavaju minimalne standarde u pogledu broja odjeljenja su OŠ Skender Kulenović, OŠ Prva sanska škola, OŠ Vrhpolje, OŠ Mahala, OŠ Hasan Kikić, iOŠ Fajtovci.

Jedino OŠ 5. Oktobar ima dovoljan broj učenika.

U OŠ 5. Oktobar (centralna škola) je neophodo u skladu s pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje izvršiti racionalizaciju broja odjeljenja i smanjiti postojeći broj odjeljenja za tri, odnosno od 21 odjeljenja potrebno je formirati 18 odjeljenja (u šestom razredu formirati dva odjeljenja, u sedmom razredu formirati dva odjeljenja i u devetom razredu formirati dva odjeljenja), navodi se u analizi. Područne škole Zdena i Stari Majdan je potrebno ugasiti, odnosno pripojiti centralnoj školi uz osiguran prijevoz učenika. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ 5. Oktobar smanjio za 10.

U OŠ Fajtovci (centralna škola) je neophodo u skladu s pedagoškim standardima i normativima područne škole Skucani Vakuf, Okreč i Modra ugasiti i pripojiti centralnoj školi uz osiguran prijevoz učenika. Također je neophodno administrativno spojiti ovu školu i osnovnu školu Skender Kulenović u jednu osnovnu školu. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi te bi se izvršila racionalizacija mreže škola koja je u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Fajtovci smanjio za 12.

U OŠ Hasan Kikić (centralna škola) je neophodo u skladu s pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje izvršiti racionalizaciju broja odjeljenja i smanjiti postojeći broj odjeljenja za dva, odnosno od 13 odjeljenja koja trenutno postoje potrebno je formirati 11 odjeljenja (u drugom razredu formirati jedno odjeljenje i u šestom razredu formirati jedno odjeljenje). Osnovnu školu Hasan Kikić je neophodno administrativno spojiti s OŠ Mahala u jednu osnovnu školu. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi i područnoj školi u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Hasan Kikić smanjio za tri.

U OŠ Mahala (centralna škola) je ukupno 171 učenik u 11 odjeljenja. Neophodno je u skladu s pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje izvršiti racionalizaciju broja odjeljenja i smanjiti postojeći broj odjeljenja za dva, odnosno od 11 odjeljenja koja trenutno postoje potrebno je formirati 9 odjeljenja (u prvom i drugom razredu formirati kombinirano odjeljenje i u devetom razredu formirati jedno odjeljenje). Područna škola Čaplje ima 27 učenika u dva odjeljenja i potrebno ju je ugasiti, odnosno pripojiti centralnoj školi uz osiguran prijevoz učenika. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi, koji su u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Mahala smanjio za pet. Osnovnu školu Mahala je potrebno administrativno spojiti s OŠ Hasan Kikić te bi se tako broj nastavnika smanjio za četiri.

U OŠ Prva sanska škola (centralna škola) ima ukupno 206 učenika u 10 odjeljenja, moguće je smanjiti za jedno odjeljenje, odnosno u devetom razredu formirati jedno odjeljenje. Područnu školuTrnova koja ima sedam učenika je potrebno ugasiti, odnosno pripojiti centralnoj školi uz osiguran prijevoz učenika. Prvu sansku školu je potrebno administrativno spojiti s OŠ 5. Oktobar. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi u skladu sa pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Prva sanska škola smanjio za četiri.

U OŠ Skender Kulenović (centralna škola) ima ukupno 146 učenika u osam odjeljenja. Sva odjeljenja su u skladu s pedagoškim standardima i normativima. Područna škola Husimovci ima 27 učenika i bilo bi je potrebno ugasiti, odnosno pripojiti centralnoj školi uz osiguran prijevoz učenika, isto kao i Područnu školu Gornji Kamngrad koja ima 16 učenika. OŠ Skender Kulenović je potrebno administrativno spojiti sa OŠ Fajtovci. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi u skladu s pedagoškim standardima i normativima te bi se broj nastavnika u OŠ Skender Kulenović smanjio za pet.

U OŠ Vrhpolje (centralna škola) ima ukupno 129 učenika koji idu u osam odjeljenja. Broj odjeljenja je u skladu s pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje. Područnu školu Hrustovo koja ima 14 učenika i Područnu školu Kijevo koja ima 12 učenika potrebno je ugasiti, odnosno pripojiti centralnoj školi uz osiguran prijevoz učenika. OŠ Vrhpolje je potrebno administrativno spojiti s OŠ Mahala i OŠ Hasan Kikić. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja u centralnoj školi i područnim školama, u skladu s pedagoškim standardima i normativima, te bi se broj nastavnika u OŠ Vrhpolje smanjio za pet.

U Sanskom Mostu ovim prijedlogom reformi je 48 nastavnika viška.

Treba istaći da je ova analiza, i plan reformi koji će uslijediti, nastala nakon što su sve osnovne škole Vladi USK dostavile svoj plan rada s procjenom broja odjeljenja. Stanje na terenu pokazuje da je sve manje učenika i da su reforme neminovne.

Ni u drugim dijelovima BiH nije mnogo bolja situacija, ali je Krajina najkonkretniji primjer i argument općeg stanja u državi koja gubi svoj najvredniji potencijal – ljude, a prije svega omladinu. Sada ne preostaje ništa drugo nego zbrajati štetu i pokušati liječiti posljedice.

Izvor: Klix

Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na USLOVI KORIŠTENJA.