RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH
BiH

Vlada FBiH – Data saglasnost na Gender akcioni plan BiH za period 2023-2027. godina

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Nacrt Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za period 2023-2027. godine, te usvojila Program utroška sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta „Subvencije javnim preduzećima – Sufinansiranje rada JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe“.

Na prijedlog Gender centra FBiH, Vlada Federacije je utvrdila mišljenje kojim je, nakon izvršenog uvida u tekst Nacrta Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za period 2023-2027. godine, dala saglasnost na isti.

Ovaj dokument sadrži tri strateška cilja u okviru kojih su definisane prioritetne oblasti djelatnosti, odnosno programi i mjere koji su potrebni za ostvarivanje tog cilja. Radi se o izradi, implementaciji i praćenju programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti po prioritetnim oblastima, zatim izgradnji i jačanju sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te uspostavljanju i jačanju saradnje i partnerstva.

Kako je navedeno u obrazloženju, ovaj strateški dokument sadrži sve oblasti društvenog života. Utvrđene su prioritetne i transverzalne (cross-cuting) oblasti, kao i oblasti koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje saradnje i partnerstva. Na ovaj način jasnije su definisane obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, te obaveze i odgovornosti resornih ministarstava i nadležnih institucija u svakoj prioritetnoj oblasti u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH. To je okvirni strateški dokument koji daje smjernice za izradu operativnih planova i drugih provedbenih dokumenata institucija na svim nivoima organizacije vlasti u BiH.

Istaknuto je i da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH krajem jula ove godine obratilo Vladi FBiH i zatražilo mišljenje na Nacrt Gender akcionog plana BiH za period 2023-2027. godine, te je bilo potrebno dati mišljenje na ovaj dokument radi njegovog upućivanja u dalju proceduru i usvajanje od Vijeća ministara BiH.

Također, ovim dokumentom zadužuje se Gender centar da u saradnji sa institucijama FBiH pripremi Objedinjeni operativni plan Federacije BiH za implementaciju GAP BiH za period 2023-2027. godine.

ZA SUFINANSIRANJE RADA FILMSKOG CENTRA SARAJEVO 200 HILJADA KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije javnim preduzećima – Sufinansiranje rada JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe“ Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđen u Budžetu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 200.000 KM.

Sredstva se odobravaju u svrhu subvencioniranja JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe, a raspodjela će se vršiti u skladu sa općim i posebnim kriterijima. S korisnikom sredstava, Federalno ministarstvo kulture i sporta zaključit će ugovor o načinu i uslovima korištenja odobrenih sredstava, koja će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Korisnik je obavezan realizirati program/projekt u predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31.12.2023. godine. Također, korisnik je obavezan dostaviti Ministarstvu izvještaj s kompletnom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa.

Federalno ministarstvo kulture i sporta vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Kontrola će se vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod ovog javnog preduzeća.

ODLUKE, INFORMACIJE I IZVJEŠTAJI

Donesenom Odlukom Vlada je danas imenovala federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da, uime Vlade Federacije BiH, potpiše Principe pregovaranja za zaključenje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, potpisuje zapisnike i parafira usaglašeni tekst prijedloga ovog kolektivnog ugovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima javne uprave, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela neophodne akte za raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, te utvrdila tekst ovog javnog oglasa.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donesena je Odluka kojom se odobrava Plan poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu.

Vlada FBiH je usvojila Konačni izvještaj o implementaciji „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH“ za period 2013-2023. godina, te konstatovala da je ovaj dokument implementiran i da je poslužio kao strateški dokumenti po kojem Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije radilo na rješavanju problema u ovoj industrijskoj grani. Ovaj izvještaj bit će dostavljen Parlamentu FBiH radi informisanja.

Vlada se danas upoznala i sa informacijom o primjeni Krivičnog zakona Federacije BiH i stanju kriminaliteta u Federaciji BiH za 2022. godinu.

 Na današnjoj sjednici usvojena je informacija Federalnog ministarstva pravde o Odgojno – popravnom domu u Orašju, te donesen zaključak o upisu ovog doma u Registar budžetskih korisnika.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnosti Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje Bernadina Alagića i Mustafe Fazlića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje Džane Smailbegović i Milene Brkić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga, data je saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva pravde donijela rješenja kojim se postavljaju na  dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici na period od četiri godine Rusmir Isak, te za zamjenicu direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostar na period od četiri godine Edita Hadžajlić.

Izmjenom Rješenja o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada je u ovo tijelo za člana imenovala Mirnu Sadiković uime Federalnog ministarstva trgovine.

Rješenjem je formirana Radna grupa za izradu Prednacrta zakona o federalnim robnim rezervama, koju čine predsjednik Tončo Bavrka (Federalna direkcija robnih rezervi), te članovi Elvis Bebaković (Federalno ministarstvo finansija), Pejo Janjić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Stipo Buljan (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Zoran Šantić (Federalno ministarstvo zdravstva), Mirna Sadiković (Federalno ministarstvo trgovine), te predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove. Zadatak ove radne grupe je da u roku 90 dana pripremi i Vladi FBiH dostavi Prednacrt zakona o federalnim robnim rezervama, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na USLOVI KORIŠTENJA.