RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH
Arhiva

Otvoreno pismo ribolovcima Brčko distrikta BiH

Poštovane kolege,

Posmatram već duži niz godina ponašanje funkcionera krovne organizacije ribolovnog sporta u distriktu Sportsko Ribolovno Saveza Brčko distrikta BiH i pokušavam svo ovo vrijeme promijeniti na bolje brčanski ribolov. No, oni koji nas predstavljaju sve ove godine, a koji na funkcije u SRS Brčko distikta BiH dolaze iz udruženja koja su ujedinjena u SRS BD BiH, na najgnusnije načine vode ribolov i vodotokove Distrikta u propast, ne birajući pri tome sredstva i načine na koje uništavaju vodotokove.

Za one koji me ne znaju, ja sam sportski ribolovac, a poslednjih godina i takmičar. Bio sam sekretar SRS BD BiH, sekretar USPR “Smuđ”, član skupštine SRS BD BiH. Na toj poziciji se i danas nalazim, a na poslednjoj skupštini SRS BD BiH sam postavljen na poziciju člana skupštine Sportskog Ribolovnog Saveza Bosne i Hercegovine iz reda SRS Brčko distrikta.

Sve ove godine, proveo sam pokušavajući otvoriti jednaka prava svim ribolovcima Distrikta, uvesti što više djece u ribolov Distrikta, zaštiti vodotokove, te pokušavao usmjeriti rad kako ribolovačkih udruženja, tako i Sportsko-ribolovnog Saveza Brčko distrikta u smjeru poštovanja ribolovaca, očuvanja i unapređenja ribljeg fonda vodotokova distrikta te smanjenja istrebljenja ribljeg fonda nedozvoljenim ribolovnim alatima.

Donosio sam medalje ovih godina i za Udruženje “Kečigu” i za Udruženje “Smuđ”, što pokazuje moju iskrenu namjeru u unapređenju ribolovnog sporta u distriktu.

Učestvovao sam u dvije organizacije takmičenja djece do 15 godina udruženja “Smuđ”, koje je u ta dva navrata okupljalo preko 30 mališana koji su se nadmetali u lovu ribe udicom na plovak, boravili taj dan kraj vode, te vraćanjem ulovljene ribe nakon vaganja učili sportski odnos prema ribi kao istrebljivom fondu prirode.

Na poslednjoj skupštini USPR “Smuđa” izašao sam sa prijedlogom da se smanji cijena ribolovačke dozvole u distriktu sa 100 KM na 50 KM kako bi i oni ribolovci Distrikta sa manjim mjesečnim zaradama mogli biti “regularni” kada izađu da se odmore kraj rijeke i uživaju u pecanju, no poslije takvog mog prijedloga grupa onih kojima nije stalo do vas ribolovaca, nego isklučivo do prihoda su doveli do moje smjene sa pozicije sekretara udruženja. Što mi uopšte nije teško palo. Jer ako ne mogu “razvijati zdrave ideje” ne želim učestvovati u obmanama ribolovaca samo da bi došao do neke finansijske koristi.

A sada, nakon ovog kratkog uvoda, želim SVIM BRČANSKIM RIBOLOVCIMA da pojasnim NE-funkcionisanje ribolovnog sporta u distriktu.

Ribolovni Savez Brčko distrikta BiH je udruženje građana od javnog interesa koje je formirano udruživanjem tri ribolovačka udruženja (“Kečige”, “Smuđa” i “Tinje”) i čijim nastankom je “Kečiga” izgubila pravo da jedina upravlja ribolovom u Distriktu, jer je otprilike godinu dana nakon osnivanja SRS BD BiH ribolovno pravo sa “Kečige” koja je bila jedino ribolovačku udruženje preneto na SRS BD BiH.

Dakle SRS BD BiH je nosilac ribolovačkog prava u Brčko distriktu BiH.

SRS BD BiH funkcioniše tako što njime upravlja 9 ljudi, okupljenih u Upravni odbor, a čine ih po tri predstavnika iz svakog od tri pomenuta udruženja.

Naravno, u upravni odbor SRS BD BiH se nikada nisu birali oni koji imaju iskrene namjere da unaprijede ribolov distrikta, nego su se uvijek birali podobni za malverzacije.

Da je istinit ovaj moj pretodni navod dokazuju neke od sljedećih činjenica:

 • Vodotokovi Distrikta nisu poribljeni već duže od 3 kalendarske godine.
 • Nikada od osnivanja SRS BD BiH nije održano izborno takmičenje za izbor takmičara predstavnika distrikta na nivou BiH, a ove godine smo imali predstavnika na svjetskom prvenstvu.
 • Službena stranica SRS BD BiH kojom bi trebalo pružati informacije ribolovcima takođe ne postoji, zbog istina koje sam nekada objavljivao na njoj.
 • Na poslednjoj sjednici skupštine SRS BD BiH nisu niti razmatrani, nitu usvoji izvještaji prethodnika koji su vodili SRS BD BiH.
 • Nisu izglasani članovi Nadzornog odbora koji kontroliše rad sadašnjeg Upravnog odbora SRS BiH.
 • Nije niti razmatran, niti dat na prijedlog, niti usvojen plan rada SRS Bd BiH na naredni period.
 • I tako dalje…

Dakle, održano je jedno kafansko sijelo, da bi se postavili neki novi, podobni delegati na funkcije i da bi se kao nastavilo nešto NE-raditi. Naravno istim putem kršenja zakona, pravilnika, statuta…

Ribolovci Distrikta, Vi gospodo koji ovo čitate, služite pomenutim funkcionerima samo da im date 100 KM za godišnju dozvolu, ili 10 KM za dnevnu dozvolu, a gdje će ta sredstva završiti to vi ne treba da znate.

Zar nije ovo malo puno bezobrazno od strane onih koji vode krovnu instituciju ribolovnog sporta u distriktu-SRS BD BiH?

Sredstva koja izdvojite za ribolovačke dozvole završavaju svugdje, samo ne tamo gdje zakon kaže da trebaju završiti. Mnogi će reći priča šuplju priču. Ali evo otiću u detalje i pokušati Vam maksimalno prosto približiti gdje treba da završe Vaša sredstva izvojena za godišnje dozvole, a gdje zaista završavaju…

Zakon o slatkovodnom ribarstvu je osnovni akt koji propisuje pravila utroška sredstava uplaćenih na ime naknade za obavljanje rekreativno- sportskog ribolova u distriktu, dok Statut SRS BD BiH reguliše pravila ponašanja svih funkcionera SRS BD BiH.

Po Zakonu o slatkovodnom ribarstu sredstva uplaćena na ime naknade za obavljanje rekreativno-sportskog ribolova prihod su NOSIOCA RIBOLOVČKOG PRAVA i Vlade Brčko distrikta, a od 100 KM koliko košta rekreativno- sportska ribolovačka dozvola, a opet po zakonu, 80% sredstava pripada NOSIOCU RIBOLOVAČKOG PRAVA, a 20% Vladi Brčko distrikta.

Dalje se ovih 80% koji pripadaju nosiocu, a opet po zakonu, moraju trošiti shodno godišnjem planu i privrednoj osnovi.

 Privredna osnova…

Veoma interesantan dokument. Dokument kojim sadrži podatke o svemu vezanom za vodotokove. Od dužine i granica vodotokova distrikta, pa količine i vrsta ribe koja se nalazi u vodotokovima, broja dozvoljenih alata privrednog ribolova u odnosu na količinu ribe, dozvoljeni izlov ribe i td.

Dakle privredna osnova je dokument bez kojeg se ne može upravljati vodotokovima, osim ako ne govorimo o SRS Bd BiH. Gospoda iz ovog Saveza to mogu naravno. Njima je sve dozvoljeno.

Ovaj dokument se izrađuje od strane ovlaštenih fakulteta za njegovu izradu, no ovaj dokument ima svoj “rok trajanja” koji je za vodotokove distrikta davno istekao, a para za novi nema. No upravljanja vodotokovima bez osnovnog dokumenta ima!

Da, baš tu sam maloprije stao. Zašto nema para u SRS Bd BiH za zakonom propisane obaveze.

Onih, od maloprije pomenutih 80% i 20% sredstava od naknade za dozvolu…

E to se kod nas ne dijeli tako…

A iz razloga što su oni koji su osnivali SRS Bd BiH smišljeno sve radili, a opet ne u svrhu dobrobiti po riblji fond i Nas ribolovce, nego isključivo u svrhu dobrobiti za Njih- pojedince.

Kod nas se prihod od ribolovačke dozvle dijeli 40% u korist nosioca ribolovačkog prava (od koji se poslije uglavnom NE- uplati vladi onih 20%, ili se uplati tek nakon nekih prijava koje se slučajno pojave), a 60% u korist udruženja, ponavljam UDRUŽENJA, koje izda ribolovačku dozvolu.

Po zakonu o slatkovodnom ribarstvu prihod od izdate dozvole je PRIHOD NOSIOCA RIBOLOVAČKOG PRAVA (a to je SRS Bd BiH, a ne neko od udruženja) i dalje su prava nosioca ribolovačkog prava, a opet po zakonu, neprenosiva na druga pravna, ili fizička lica što kod nas u distriktu nije slučaj u praksi.

Kod nas u distriktu Savez kao nosilac ribolovačkog prava od obaveza na svom teretu ima:

 • Organizovanje i plaćanje ribočuvarske službe.
 • Održavanje plovila ribočuvara.
 • Nabavku goriva za ribočuvarsku službu.
 • Poribljavanje vodotokova.
 • Organizovanje takmičenja.
 • Izradu privredne osnove i td.

Može li ovo nosilac ribolovačkog prava da uradi sa 20% redstava od ribolovačke dozvole koji mu u stvarnosti kao prosjaku udijele ribolovačka udruženja?

Pa možda bi i mogao kada bi prva dva čovjeka u SRS BD BiH bili Hudini i Koperfild…

Ribolovačka udruženja na svom teretu nemaju ništa od pomenutog, a uzimaju sebi 60% sredstava koja Mi ribolovci uplatimo na ime naknade za obavljanje rekreativno-sportskog ribolova- DOZVOLE.

Jednom, ili nijednom godišnje naprave neku skupštinu, počaste prisutne nekim grahom, janjetom, fiš paprikašom, ili prasetom jedva čekaju da se najedu i napiju i opet u novo prikupljanje para…

Organizuju neku fišijadicu, neko kvazi takmičenje, u kojem je žiri zadužen da pobjedi neko ko ima lijepe oči, neku regaticu za koju podjele majice i to je sve što urade ribolovačka udruženja. A i to opet samo za sebi probrane za koje znaju da ih od njih neće zaboliti glava.

60KM uvaženi moji dragi sportski ribolovci, Vaših 60 KM, ode ni na šta pozitivno za ribolov, te čak ode i protivzakonito na to NI NA ŠTA POZITIVNO ZA RIBOLOV.

Da rezimiram…

 • Ribolovačka udruženja u distriktu nemaju pravu na oduzimanje sredstava nosiocu ribolovačkog prava, jer na taj način nosilac ne može da ispunjava svoje zakonom propisane obaveze.
 • Ribolovačka udruženja nemaju pravo izdavati ribolovačke dozvole jer je i izdavanje ribolovačkih dozvola pravo nosioca ribolovačkog prava čiji je i prihod od istih.
 • Ribolovačka udruženaj u distriktu nemaju pravo da vrše obmanu ribolovaca distrikta sa time da su samo oni koji izvade ribolovačke dozvole članovi udruženja u kojem su dozvolu izvadili. Jer se u ribolovačkoj dozvoli ne nalazi pečat udruženja, nego pečat nosioca ribolovačkog prava SRS BD BiH. Prema tome, ako imate dozvolu sa pečatom SRS BD BiH kojeg Ste to Vi udruženja član? Jel onog kojem ste protiv zakonito dali sredstva i koji ta sredstva protiv zakonito raspoređuje?

Ovo poslednje je takođe veoma interesantvno i izvinjavam se čitaocima što puno detaljišem.

Ribolovačka udruženja u Distriktu imaju status udruženja građana. Statut udruženja građanja propisuje način na koji neko postaje član udruženja.

Sredstva izdvojena na ime naknade za obavljanje rekreativno- sportskog ribolova sa članarinom u udruženju nemaju nikakve veze.

Osim obmane, u ovom slučaju nas rekreativno- sportskih ribolovaca.

Jer, ako ste uplatili članarinu u svom udruženju i za to dobili člansku karticu, stekli ste pravo da budete birani u organe i na funkcije u udruženju. Iz nekih razloga ne pecate naredne godine i nemate potrebu vaditi dozvolu jer ne izlazite na vodu, nigdje se u statutima ne navodi da više ne možete obaljvati svoju funkciju, jer ste Vi svoju funkciju stekli na osnovu članske kartice i plaćene “udruženske članarine”, a ne na osnovu sredstava datih na ime naknade za ribolovačku dozvolu.

Interesantno i zakonski istinito!

Još konačni rezime, zaključak i poruka, pa da Vas sve pozdravim.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH je osnovni akt koji propisuje pravila funkcionisanja ribolovnog sporta u Distriktu. Njegov propis je raspodjela sredstava od ribolovačke dozvole 20% Vladi, a 80% nosiocu ribolovačkog prava.

Na sjednici Skupštine SRS BD BiH delegatima skupštine je svjesno “potureno” da donesu protivzakonitu odluku o tome da se prihod od dozvole dijeli 40% u korist nosioca ribolovakog prava, a 60% u korist udruženja koje izda dozvolu. Te su se na ovaj način i dozvole koje bi trebalo da se izdaju u kancelariji SRS BD BiH, a po donesenoj uplatnici o uplati na račun nosioca ribolovačkog prava, počele izdavati čak i po seoskim ćevabđinicama.

Zamislite da neko osnuje udruženje građana za negiranje visine kazni u saobraćaju. I na sjednici Skupštine tog udruženja donese odluku da za članove tog udruženja kazna u saobraćaju koja je zakonom za neki prekršaj propisana u iznosu od 100 KM bude 20 KM… Što ne ide, ne ide…

E baš ovo se dešava u SRS BD BiH.

Što se tiče članstva u određenom ribolovačkom udruženju. Statut svakog udruženja mora sadržavati način na koji se postaje član udruženja. To je u 90% slučajeva visina članarine koju određuje obično skupština udruženja, a po uplati iste se članu izdaje ČLANSKA KARTICA UDRUŽENJA, na osnovu koje pomenuti dalje ima prava da bira i bude izabran na pozicije u udruženju, a dalje u Sportsko-ribolovnom Savezu Brčko distrikta BiH.

Mi u našem gradu imamo funkcionere u krovnoj organiziciji ribolova SRS BD BiH koji su na te pozicije došli, a da nisu čak ni članovi udruženja koja predstavljaju. I to se ponavlja iz godine u godinu.

Takve elementane nepogode imamo, a:

 • Validnu privrednu osnovu
 • Poribljavanje
 • Izborna takmičenja po udruženjima i na nivou SRS BdBiH
 • Selekcije
 • Selektore
 • Ekipu djece takmičara
 • Profesionalno opremljenu ribočuvarsku službu
 • Usvojene izvještaje o radu SRS Bd BiH
 • Usvojen plan rada SRS Bd BiH za naredni period
 • Markere za zabranu ribolova u zimovnicima
 • Ekološku sekciju SRS Bd BiH
 • Školu ribolova za djecu
 • Prostorije SRS Bd BiH

E ovo mi u Distriktu nemamo.

A zašto?

Zato što Smo svi pasivni i ne zahtjevamo od svojih udruženja rad po statutima i zakonima, nego im damo svoje novce da nam rade šta im je volja…

Zaključak…

Ako ne vratimo iskrene ribolovce u uprave SVIH udruženja i ako i dalje dopustimo da nam predsjednici udruženja budu oni koji nisu pročitali čak ni Ivicu i Maricu, dovesćemo do toga da ćemo pored ovakve ljepotice kakva je Sava morati ići na pecanje van distrikta. Pošaljite dopise udruženjima te tražite rad isključivo po statutima, pravilnicima i zakonima…

 • Vratimo ribu u vodotokove distrikta kako bi mogli uživati u kapitalnim ulovima i adrenalinu koje nosi borba sa takvim primjercima riba.
 • Vratimo djecu na obalu Save.
 • Vratimo takmičenja u distrikt i otvorenu konkurenciju za svakoga ko bi volio da se bavi takmičarskim ribolovom.

Uvažene kolege rekreativno- sportski ribolovci, sportski pozdrav BISTRO i organizujte se da ove ELEMENTARNE NEPOGODE koje nam uništavaju godinama riblji fond distrikta, i ćejf odmora kraj vode smijenimo i usmjerimo rad udruženja i SRS Bd BiH u pozitivno.

Gdje prestaje LOGIKA nastaju trenutni funkcioneri Sportsko Ribolovnog Saveza Brčko distrikta BiH kao i funkcioneri udruženja udruženih u Savez.

Novembar, 2017. godine,  Mario Mendeš

Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na USLOVI KORIŠTENJA.

error: Sadržaj zaštićen od neovlašćenog preuzimanja!