RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH
Arhiva

Pojačane aktivnosti na zimskom održavanju puteva i ulica

Na osnovu sporazuma sa JP „Putevi Brčko“ kao i važećim tehničkim propisima, normativima i standardima, JP „Komunalno Brčko“ od 15.11.2017. do 15.04.2018. godine održava prohodnost puteva i ulica na području grada.

Riječ je o 137.094 m gradskih ulica i trotoara, te 30.800 m pješačke zone, koji se održavaju u skladu sa sljedećim prioritetima:

  • Prioritet 1. – magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice i pješačke zone
  • Prioritet 2. –  ulice 2. prioriteta, trotoari ulica 1. i 2. prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze
  • Priporitet 3. – ulice 3. prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine.

JP „Komunalno Brčko“ obezbijedilo je dovoljne količine industrijske soli i kamenog agregata za posipanje saobraćajnica i saobraćajnih površina, te Planom održavanja prohodnosti puteva za zimski period 2017/2018 ima utvrđen i u primjeni plan stepena pripravnosti, angažovanja vozača i raspoloživosti vozila.

Zona prvog prioriteta u slučaju padavina mora biti u potpunosti očišćena najduže 2 sata po prestanku padavina. Ulice drugog prioriteta, trotoari ulica prvog i drugog prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa kao i pješačke staze, održavaju se neprekidno, a moraju biti potpuno očišćeni u periodu od 8 sati od momenta prestanka snježnih padavina. Zona trećeg prioriteta, gdje su i prilazi objektima mjesnih zajednica, mora biti potpuno očišćena u periodu od 24 sata od momenta prestanka snježnih padavina.

U ponedjeljak 26.02. i utorak 27.02.2018. godine, prema predviđanjima meteorologa, očekuju nas snježne padavine i temperatura u minusu, pri kojoj so ne može da odradi punu efikasnost, te na pojedinim mjestima može doći i do poledice, zbog čega vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu, a pješacima pažljivo kretanje i izlazak na ulicu samo ukoliko je zaista neophodno.

Takođe, apelujemo na vozače da ne parkiraju vozila tako da ona sprečavaju prolazak čistača, te da ne pretiču kamione za održavanje puteva. Molimo građane i na strpljenje i razumijevanje – tokom snježnih padavina zimska služba radi bez prestanka, ali kada su snježne padavine pojačane, čak i 10 minuta nakon prolaska kamiona, stiče se osjećaj da kamion za čišćenje nije prošao duže vremena.

Ukoliko su predviđanja meteorologa tačna, ovo je posljednji veći snježni i hladni talas ove zime.

Čišćenje prema prioritetima provodi se u skladu sa sljedećim planom:

  1. PRIORITET

MAGISTRALNI PUT M.14.1 (od table do table “Brčko” Ul. Semberska, Bijeljinska, Bulevar Mira, Pere Marijana, R. Dž.Čauševića, Banjalučka, Dejtonska)

PUT R-458 (do pumpe Petrić Potočari, Ul.Miroslava Krleže, Braće Ćuskića, Nikole Tesle, Vukosavačka)

PUT R-460 (do mosta na Malezijskom putu Brod, Ul. Ibrahimbegovića, Sarajevska, Mostarska)

TRANZIT KROZ GRAD (J. J. Štrosmajera, dio Miroslava Krleže, Studentska, Fra Šimuna Filipovića, Muse Ćazima Ćatića)

CENTAR GRADA (Dio Miroslava Krleže, Bosne Srebrene, Klosterska, Prnjavor, S. Bašagića, Konačko Brdo, Mehmedagića, Jevrejska, Abdulaha Bukvice, Šetalište, Laze Kostića, Jelenke Voćkić, Vuka Karadžića, J. J. Zmaja, Jovana Dučića, Svetog Save, Alekse Šantića)

 Novo Brčko autobuska i željeznička stanica (Ul.Tina Ujevića, 8. Marta, Jusufa Čampare, Željeznička, Evlije Čelebije, Ljubušaka)

  1. PRIORITET

TRANZIT U GRADU ( Savski put, put za luku)

KOLOBARA (ul. Islahijet, Musala, ul.R.Dž.Čauševića oko Bijele džamije, Ajanovića, S.R. Svračeta, S. Edhemovića, Mujdanovača, Kantardžića, Trobradovića sokak, H.A.Tača, saobraćajnica pored Brke)

KLANAC – RIJEKE  (Dio E. Čelebije, S. Kahrimana, K.Bana, S. Zečevića, Rijeke I, Mehmeda Spahe, I. Samokovlije, P. Zreleca, A.E.Čokića, Petra Kočića, Zaima Mušanovića do mosta u Omerbegovači)

EŠ NASELJE ( Ul. Braće Ribnikar, Marina Držića, dr. Muratovića, Skendera Kulenovića, Njegoševa, Bećirevića)

GRČICA (Ul.Prote M. Nenadovića, i obilaznica Laser Bescarinska, P.Savića, F.Višnjića, Mokranjca, Bosnara)

MUJKIĆI – IVICI -GLUHAKOVAC ( Ul. Bakije Selimovića, H.H.Jerkovića, Berberovića, Bolnička,Lejlića)

BROD-BRODUŠA-S.RASADNIK (Ul. S.Sokak, Kožara, Bašeskija, S.Rasadnik, Hantalaševića, Kolonija, H. Šalapića)

NOVO BRČKO (UL.Štadlera, Rakića, Marulića)

CENTAR GRADA (I.Andrića, B.Nušića, Lj.Gaja, M.Selimovića, Sinanagića, E. Mulabdića, I. Đermanovića, S. Bašića, D. Maksimović, B. Kisića, M.Maglova, Lučka)

ILIĆKA

(Ilićka 1)

  1. PRIORITET  – Ostale sekundarne ulice u stambenim naseljima

CENTAR (S.Varoš,Centar)

(dio Dr. Abdulaha Bukvice, Prof. Aleksandra Nikolića, Fadila Jahića Španca, Augusta Šenoe, Maka Dizdara, Burića Brdo, Vilića, krak Prnjavor, Omerovića, dio Prof. Murata ef. Sinanagića, Hasana Kikića, Posavska, Dušana Vasiljevića, Miroslava Mike Antića, Episkopa Nikolaja Velimirovića, Cvijete Zuzorić, Tome Maksimovića, Jovana Skerlića, Josipa Pančića, Ivana Franje Jukića, Ilije Milosavljevića Kolarca, krak Jovana Jovanovića Zmaja, Ivana Gundulića, kraci Branka Kisića, krak Uzunovića)

EŠ NASELJE

(Paje Jovanovića, Bosanskih kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Mujage Mehmedovića, Industrijska, Safeta Pašalića, Tursića)

NOVO BRČKO

(Prof. Esada Pitića, Vase Pelagića, Dr. Fridmana, Matije Gupca, Braće Kobića, Antonija Isakovića, Antuna Gustava Matoša, Rine Čulića, Hercegovačka, krak Željezničke)

KLANAC

(Stevana Hristića, Husvina Rizvića, Marije Jurić Zagorke, Arifa Derviševića, Ivana Mestrovića, Joakima Vujića, Klanac 1, Stevana Sremca, Klanac 2, Tuzlanska, krak Sulje Kahrimana)

 KOLOBARA

(Svetozara Ćorovića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Kučukalića, Huseina ef. Trebinjčevića, Miloša Crnjanskog, Dražena Petrovića, Eldina Hadžića, Rizaha Štetića, Asima Derviševića, krak dr. Sakiba Edhmetovića, Danila Kiša, Hadži Vasvije Zejćirović, Antuna Branka Šimića, Dobriše Cesarića)

 ILIĆKA

(Ilićka 2, Ilićka 3, Ilićka 4, Ilićka 5, Ilićka 6,  Ilićka 7, Ilićka 8, Ilićka 9, Ilićka 10, Ilićka 11, Ilićka 12)

GRČICA

(Mihajla Petrovića-Mike alasa, Braće Felner, Braće Kaurinović, Mihajla Pupina, Milana Hadžiristića, Hilandarska, Krfska, Milutina Bojića, kraci Petra Kočića, Janka Veselinovića, Sime Matavulja, Borislava Stankovića, kraci Pavla Savića, Vladimira Preloga, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Jakova Gotovca, Milovana Glišića, Radoja Domanovića, Ćirila i Metodija, Radivoja Koraća, krak Nikole Tesle)

IVICI – MUJKIĆI – MERAJE – GLUHAKOVAC – DIO GRBAVICE uz put M 14.1.

(Osmana Derviševića , Ivici 1, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića, Ivici 2, Vjekoslava Klajića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Bilića, Braće Derviševića-Skeledžija, kraci Bakije Selimovića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Isidore Poljak, Ferhata Mujanovića, Mujkići 3, krak Banjalučke, Mujkići 1, Mujkići 2, Ciglana, Ćumurovića, kraci Dejtonske, Alije Isakovića, Klebića, kraci Muderisa Ibrahimbegovića, Braće Suljića, Irfana Čolića Čoleta, Meraje 3, Meraje 2, Meraje 1, Alosmana Topčića, Faruka Kučukalića Mate, Najfe Šehić, Ulički put, kraci Lejlića, Plazuljska)

BROD – BRODUŠA – S.RASADNIK

(kraci Mula Mustafe Bašeskije, kraci Sarajevske, kraci Suljagića sokak, kraci Mostarske, Tabakovića, Novobrodska, Hasana Kafija Pruščaka, kraci Stari rasadnik, Stari Brod prema džamiji, krak Huseina Šalapića, hadži Mehmed efendije Osmića Brođe, krak Mehmeda Spahe, Broduša 2, Broduša 1)

RIJEKE

(Rijeke 2, Rijeke 3, Rijeke 4, Omladinska)

4 JULI

(Jovana Sterije Popovića, Poljoprivrednik 3, Poljoprivrednik 2, Augustina Augustinovića, Gustava Krkleca, Četvrtog jula 2, Dragice Pravice, Duška Radovića, Josipa Kozarca, Poljoprivrednik 1, Sulejmana Hadžialijagića, kraci Petra Kočića , Četvrti juli 1, Četvrti juli 3)

DIZDARUŠA

(Četvrti Juli 5, Frana Mažuranića, Četvrti Juli 4, Bareš, Rogozan, Džemala Bijedića)

1.MAJ

(kraci Vukosavačke, Koste Neškovića, Milana Konjevića, Ivana Mažuranića, Prote Rajka

Sofrenovića, Srpka Petrovića, Rastka Petrovića, Mihajla Lalića)

DONJI  BREZIK                   

(Blizna, Luke Ćelovića, kraci Ljubomira Krsmanovića, Jure Kaštelana, Birčanska, Nikole Perića, Jovana Hadžića, Vojislava Ilića, Laze Lazarevića, Josipa Eugena Tomića, kraci Semberske)

Ostale dionice na području Brčko distrikta BiH održavaju druga preduzeća.

Određeni dio posla i odgovornosti je i na građanima Brčko distrikta BiH, koji su, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, dužni da uklone snijeg i led ispred svojih kuća, zgrada i poslovnih prostora.

Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na USLOVI KORIŠTENJA.