RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH
BrčkoIzbori 2020

Brčko: Izborna komisija donijela odluku o određivanju lokacija biračkih mjesta

Lokacije biračkih mjesta za glasovanje na Lokalnim izborima u BiH 15.11.2020. godine u Brčko distriktu BiH se određuju kako slijedi:

R/br. Šifra biračkog mjesta Naziv biračkog mjesta

 

Pripadajuće ulice / naselja

Lokacija

1.

200C001

1. MAJ

Đorđa Kojdića, Ivana Mažuranića, Koste Neškovića, Mihajla Lalića, Milana Konjevića, Milutina Bojića, Prote Rajka Sofrenovića, Rastka Petrovića, Srpka Petrovića,

Prostorije MZ
200C002 1. MAJ – ČAĐAVAC

Vukosavačka, Čađavac

Prostorije MZ
200C003 4. JULI – Dio 1

4. Juli I, 4. Juli II, 4. Juli III, Augustina Augustinovića, Dragice Pravice, Duška Radovića, Gustava Krkleca, Josipa Bosnara

Prostorije MZ
200C004 4. JULI – Dio 2

Pere Zrelca, Poljoprivrednik I, II i III, Zaima Mušanovića, dio: od kbr.2-38 i od kbr.1-51

Poslovni prostor uz prostorije MZ
200C005A

BIJELA

Bijela

Dom
200C005B

BIJELA

Bijela

Dom
200C006

BIJELJINSKA CESTA – Dio 1

Braće Ribnikar, dio: od kbr.1-17 i od kbr. 2-50, Dr. Safeta Muratovića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

200C007 BIJELJINSKA CESTA – Dio 2

Marina Držića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

200C008

BIJELJINSKA CESTA – Dio 3

Paje Jovanovića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

200C009

BIJELJINSKA CESTA – Dio 4

Bijeljinska, Industrijska, Safeta Pašalića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

200C010

BOĆE

Boće

Dom
200C011

BODERIŠTE

Boderište

Prostorije MZ
200C012A

BREZOVO POLJE

Brezovo Polje

OŠ Brezovo Polje
200C012B

BREZOVO POLJE

Brezovo Polje

OŠ Brezovo Polje
200C013

BREZOVO POLJE SELO

Brezovo Polje selo

Prostorije MZ
200C014A

BRKA

Brka

OŠ Brka
200C014B

BRKA

Brka

OŠ Brka
200C014C

BRKA

Brka

OŠ Brka
200C015

BROD – Dio 1

Brođanska, Hasana Kafija Prušćaka, Huseina Šalapića, Kolonija, Mostarska, dio: od kbr.199-509 i od kbr.210-510, kao i svi kbr.sa oznakom BB

OŠ Brod
200C016

BRODUŠA – Dio 1

Bašeskija, Broduša I, Broduša II

Prostorije MZ
200C017

SULJAGIĆA SOKAK – Dio 1

Suljagića Sokak: svi parni brojevi

Igralište “GAJ”
200C018

BUKOVAC

Bukovac

Prostorije MZ
200C019

BUKVIK

Bukvik Donji, Bukvik Gornji, Gajevi, Lukavac, Vujičići

OŠ Bukvik
200C020

BUZEKARA

Buzekara

Prostorije MZ
200C021

CENTAR 2 – Dio 1 – Brčko Novo

8.Marta, Biskupa Josipa Stadlera

Ekonomska škola
200C022

CENTAR 2 – Dio 2 – Brčko Novo

Antona Gustava Matoša, Antonija Isakovića, Braće Kobića, Hercegovačka, Jakova Mitrovića, Marka Marulića, Rine Čulića, Željeznička, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 1-15

Ekonomska škola
200C023

CENTAR 2 – Dio 3 – Brčko Novo

Jusufa Čampare, Krešimira Ćosića, Mehmeda Kapetanovića Ljubušaka, Milana Rakića, Studentska, Matije Gupca,

Ekonomska škola
200C024

CENTAR 3 – Dio 1

Braće Ribnikar dio: od kbr. 19-75 i svi BB, Miroslava Krleže , Mujage Mula Mehmedovića

Prostorije MZ

(Soliter Bosna)

200C025

CENTAR 3 – Dio 2

Bosanskih Kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Skendera Kulenovića

Zgrada Gimnazije
200C026 CENTAR 3 – Dio 3

Njegoševa, dr. Fridmana, Tursića, Vase Pelagića, prof. Esada Pitića, Braće Ćuskića dio:od kbr. 2-8 i od kbr. 1-11,

Zgrada Gimnazije
200C027

200C000

CENTAR 4 – Dio 1

Bosne Srebrne – neparna strana,

Meše Selimovića,

IV OŠ

(Tamara Begović)

200C028

CENTAR 4 – Dio 2

Branislava Nušića, Bulevar Mira, Ive Andrića, Laze Kostića, Ljudevita Gaja, Hasana Bećirovića, Trg Pravde

IV OŠ

(Tamara Begović)

200C029

CENTAR 5 – Dio 1

Bosne Srebrne – parna strana i svi BB,

Dr. Abdulaha Bukvice, Jevrejska, Prnjavor, Safet beg Bašagić, Savska, Vilića

IV OŠ

(Tamara Begović)

200C030

CENTAR 5 – Dio 2

Mehmedagića, Konačko brdo, Trg Mladih, Šetalište,

Stambeno – (ulaz 3)
200C031

CENTAR 5 – Dio 3

Burića, Edhema Mulabdića, Hasana Kikića, Omerovića, Prof. Murata ef. Sinanagića, Tin Ujevića, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 2-16

Prostorije MZ

(Đermanović)

200C032

CENTAR 5 – Dio 4

August Šenoe, Đermanovića, Maka Dizdara, Prof. Aleksandra Nikolića

Direkcija za finansije
200C033

CERIK

Cerik

Prostorije MZ
200C034

ĆOSETA

Ćeseta

Prostorije MZ
200C035

DIZDARUŠA – Dio 1

Ćamila Sijarića, Derviša Sušića, Džemala Bijedića, Ismeta Mujezinovića, Osmana Mehmedovića, Zaima Mušanovića, dio: od kbr. 40-460, od kbr. 53-459

Dom
200C036A

DONJA SKAKAVA

Donja Skakava

OŠ Donja Skakava
200C036B

DONJA SKAKAVA

Donja Skakava

OŠ Donja Skakava
200C037

DONJE DUBRAVICE

Donje Dubravice

OŠ Donje Dubravice
200C038

DONJI BREZIK – Dio 1

Semberska – parna strana, Donji Brezik, Ljubomira Krsmanovića: parni brojevi od 2-318, neparni brojevi od 1-101, Semberska – parna strana

OŠ Donji Brezik
200C039

DONJI RAHIĆ

Donji Rahić

Prostorije MZ
200C040

DONJI ZOVIK

Donji Zovik

Dom
200C041A

DUBRAVE-SEONJACI

Dubrave, Seonjaci

OŠ Dubrave
200C041B

DUBRAVE-SEONJACI

Dubrave, Seonjaci

OŠ Dubrave
200C042

GLUHAKOVAC – DEJTONSKA – Dio 1

Dejtonska, dio: od kbr. 88-350, od kbr. 69-349 i svi sa oznakom kbr. bb, Plazuljska dio: par. str. od 2-30, nep. br. 1-29

Prostorije MZ
200C043

GLUHAKOVAC – LEJLIĆA – Dio 2

Lejlića, Ulički put

Prostorija MZ
200C044

GORICE

Gorice,

Lovačka kuća – Gorice
200C045

GORNJA SKAKAVA

Gornja Skakava

OŠ Gornja Skakava
200C046

GORNJE DUBRAVICE

Gornje Dubravice

Prostorije MZ
200C047

GORNJI BREZIK

Gornji Brezik, Ljubomira Krsmanovića dio: par. br. 320-500, nep. br. 103-499 i svi bb

Prostorije MZ
200C048A

GORNJI RAHIĆ

Gornji Rahić

OŠ Gornji Rahić
200C048B

GORNJI RAHIĆ

Gornji Rahić

OŠ Gornji Rahić
200C048C

GORNJI RAHIĆ

Gornji Rahić

OŠ Gornji Rahić
200C049

GORNJI ZOVIK

Gornji Zovik

OŠ Gornji Zovik
200C050A

GRBAVICA

Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb

OŠ Grbavica
200C050B

GRBAVICA

Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb

OŠ Grbavica
200C050C

GRBAVICA

Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb

OŠ Grbavica
200C051

GRČICA – Dio 1

Braće Kaurinovića, Mihajlo Petrović-Mike Alasa, Nikole Tesle, Vladimira Preloga

OŠ Grčica
200C052

GRČICA – Dio 2

Braće Ćuskića dio: od kbr. 10-84, od kbr. 13-85,  svi sa oznakom kbr.BB, Hilandarska, Krfska, Mihajla Pupina

OŠ Grčica
200C053

GRČICA – Dio 3

Borisava Stankovića, Ćirila i Metodija, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Filipa Višnjića, Janka Veselinovića, Radivoja Koraća, Sime Matavulja

OŠ Grčica
200C054

GRČICA – Dio 4

Milovana Glišića, Prote Mateja Nenadovića, Radoja Domanovića, Stevana Mokranjca

OŠ Grčica
200C055

GRČICA – Dio 5

Pavla Savića, Braće Felner, Jakova Gotovca, Milana Hadži-Ristića

OŠ Grčica
200C056

GREDICE 1 – Dio 1

Gredice

Prostorije MZ
200C057

ILIĆKA – Dio 1

Ilićka I, Ilićka II, Ilićka III, Ilićka IV,

Ilićka V, Ilićka VI

OŠ Ilićka
200C058

IVICI – Dio 1

Bakije Selimovića

Prostorije MZ
200C059

IVICI – Dio 2

Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića

Prostorije

OFK Brčko

200C060

KLANAC – Dio 1

Fra Šimuna Filipovića, dio: od kbr. 17-119, od kbr. 18-120 i svi sa oznakom kbr. bb, Evlije Čelebije, Ivana Meštrovića, Joakima Vujića, Klanac I, Klanac II

OŠ Klanac
200C061

KLANAC – Dio 2

Kulina Bana, Mushvina Rizvića, Stevana Hristića, Stevana Sremca, Suljo Kahriman, Vašarska

OŠ Klanac
200C062

KOLOBARA – Dio 1

Ajanovića, Banjalučka dio: od kbr. 2-40 i kbr. 1, Danilo Kiša, Dobrice Cesarića, Islahijet, M.Malića i I.Džindića, Musala, Pere Marijana, Vasif H. Zejčirević, Mujdanovača, Svete Ristića Svračeta

III OŠ

(Zaim Mušanović)

200C063

KOLOBARA – Dio 2

Dr. Sakiba Edhemovića, Eldina Hadžića, Husein-efendije Trebinjčevića, Kantardžića, Kučukalića, Miloša Crnjanskog, Rizaha Štetića,  S. S. Kranjčević, Svetozara Ćorovića, Trobradovića sokak, Hafiza Seida Zenunovića

III OŠ

(Zaim Mušanović)

200C064

KRBETI

Krbeti

Prostorije MZ
200C065

KREPŠIĆ

Krepšić

OŠ Krepšić
200C066

LIPOVAC

Lipovac

Prostorije MZ
200C067A

MAOČA

Maoča, Islamovac

Dom
200C067B

MAOČA

Maoča, Islamovac

Dom
200C067C

MAOČA

Maoča, Islamovac

Dom
200C067D

MAOČA

Maoča, Islamovac

Dom
200C068

MARKOVIĆ POLJE

Marković Polje

Prostorije MZ
200C069 MERAJE – Dio 1

Alosmana Topčića, Bolnička, Braće Suljića, Faruka Kučukalića-Mate, H. H. Jerkovića, Hasana Aganovića Tača, Ahmeda Vahdetije Bošnjaka, Alije Isakovića,

Prostorije MZ
200C070

MERAJE – Dio 2

Irfana Čolića-Čole, Klebića, Meraje I, Meraje II, Meraje III, Muderisa Ibrahimbegovića, Najfe Šehić

Prostorije MZ

200C071

MUJKIĆI  – Dio 1

Dejtonska dio: od kbr. 2-76 i od kbr. 1-67, Banjalučka dio: od kbr. 42-200; od kbr. 3-77 i svi kbr. bb, Ciglana, Ćumurovića

Prostorije MZ
200C072

MUJKIĆI – Dio 2

Berberovića, Ferhata Mujanovića, Huseina kap. Gradaščevića, Izidora Poljak, Milene Pavlović-Barili,

Mujkići I, Mujkići II, Mujkići III

Prostorije MZ
200C073

OGRAĐENOVAC

Ograđenovac

Prostorije MZ
200C074

OMERBEGOVAČA

Omerbegovača, Begovačka

OŠ Omerbegovača
200C075A

PALANKA

Palanka

Dom
200C075B

PALANKA

Palanka

Dom
200C076

POLJACI – JAGODNJAK

Poljaci, Jagodnjak

OŠ Poljaci
200C077

POPOVO POLJE

Popovo Polje

Prostorije MZ
200C078A

POTOČARI

Potočari, Steve Cvjetkovića

Prostorije MZ
200C078B

POTOČARI

Potočari, Steve Cvjetkovića

Prostorije MZ
200C079

PRIJEDOR

Prijedor

Sala uz prostorije MZ
200C080

PRUTAČE

Prutače

OŠ Prutače
200C081

RAŠLJANI

Rašljani

OŠ Rašljani
200C082

RAŽLJEVO

Ražljevo

Dom
200C083

RIJEKE – Dio 1

Adila ef. Čokića, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 27-199; od kbr. 42-200 i svi kbr. bb, Omladinska

Prostorije MZ
200C084

SANDIĆI

Sandići,

Prostorije MZ

Sandići

200C085A

ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO

Šatorovići, Repino Brdo

Prostorije MZ

Šatorovići

200C085B

ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO

Šatorovići, Repino Brdo

Prostorije MZ

Šatorovići

200C086

SLIJEPČEVIĆI

Slijepčevići

Prostorija MZ
200C087
SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 1

Dušana Vasiljeva, Isidore Sekulić, Jelenke Voćkić, Lučka, Miroslava Mike Antića, Mladena Maglova, Posavska, Tome Maksimovića, Vuka S. Karadžića

Prostorije MZ
200C088
SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 2

Cvijete Zuzorić, Dr. Frica – Ferida Proskauera, Epis. Nikolaja Velimirovića, Jovana Dučića, Jovana Skerlića

IV OŠ

(Tamara Begović)

200C089
SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 3

Svetog Save, Alekse Šantića, Ivan Franjo Jukić

Dom kulture
200C090
SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 4

B. Kisića, Desanke Maksimović, Gundulićeva, Ilije Milosavljevića-Kolarca, Josifa Pančića, Slavka Bašića

IV OŠ

(Tamara Begović)

200C091

STANOVI

Stanovi

Prostorije MZ
200C092

STARI RASADNIK – Dio 1

Ahmeda Hantalaševića Ahme,

Stari Rasadnik

Prostorije MZ
200C093

STARI RASADNIK – Dio 2

Mostarska dio: od kbr. 1-197 i od kbr. 2-208, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 1-25 i od kbr. 2-40, Hadži Mehmed-ef. Osmića Brođe, Tabakovića, Avde Međedovića, Fazanerija

Prostorije MZ
200C094

STOLIN

Birčanska, Josipa Eugena Tomića, Jovana Hadžića,  Laze Lazarevića, Semberska-neparna strana od 1-199  i svi kbr. bb, Vojislava Ilića

Društvene prostorije-

MZ Donji Brezik

200C095

ŠTREPCI

Štrepci

Prostorije MZ
200C096

TRNJACI

Trnjaci

Prostorije MZ
200C097

ULICE

Ulice

OŠ Ulice
200C098

ULOVIĆ

Ulović

Prostorije

HAŠK “Napredak”

200C099

VITANOVIĆI

Vitanovići, Vitanovići Donji, Vitanovići Gornji

OŠ Vitanovići
200C100

VUČILOVAC

Vučilovac

Prostorije MZ
200C101

VUKŠIĆ GORNJI – VUKŠIĆ DONJI

Vukšić Gornji, Vukšić Donji

Prostorije MZ

Vukšić Gornji

200C102

DIZDARUŠA – Dio 2

4. Juli IV, 4. Juli V, 4. Juli VI,

Zaim Mušanović svi sa kbr. bb,

Dom
200C103 4. JULI – Dio 3

Josipa Kozarca, Jovana Sterije Popovića, Magazinovića, Petra Kočića, Sulejmana Hadžialijagića, Isaka Samokovlije

Prostorije MZ
200C104

BROD – Dio 2

Brod, Novi Brod, Novobrodska, Stari Brod

OŠ Brod
200C105

SULJAGIĆA SOKAK – Dio 2

Suljagića Sokak: svi neparni brojevi i svi bb

Igralište “GAJ”
200C106

CENTAR 4 – Dio 3

Nadbiskupa J. J. Štrosmajera, Klosterska

IV OŠ

(Tamara Begović)

200C107

ČANDE

Čande

Prostorije MZ
200C108

PLAZULJE

Plazulje

Prostorija MZ
200C109

KLANAC – Dio 3

Arifa Derviševića, Fra Serafina Zečevića, Marije Jurić Zagorke, Musa Ćazim Ćatić, Šehovića, Tuzlanska

OŠ Klanac
200C110

DONJI BREZIK

Brezik

OŠ Donji Brezik
200C111

DIZDARUŠA – Dio 3

Bareš, Dizdaruša I, Dizdaruša II, Dizdaruša III, Fran Mažuranić, Rogozan

Dom
200C112

RIJEKE – Dio 2

Rijeke I, Rijeke II, Rijeke III, Rijeke IV

Prostorije MZ
200C113

BIJELJINSKA CESTA – Dio 5

Uzunovića

I OŠ

(Jelenka Voćkić)

200C114

IVICI – Dio 3

Ivici I, Ivici II, Braće Derviševića-Skeledžija, Jovana Kerezovića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Balića, Vjekoslava Klaića

Prostorije

OFK Brčko

200C115

LANIŠTA

Laništa

Prostorije MZ
200C116

ILIĆKA – Dio 2

Ilićka VII, Ilićka VIII, Ilićka IX

OŠ Ilićka
200C117

ILIĆKA – Dio 3

Ilićka X, Ilićka XI, Ilićka XII

OŠ Ilićka
200C118

ILIĆKA – Dio 4

Ilićka

OŠ Ilićka
200C119

DONJI BREZIK – Dio 2

Luke Ćelovića, Blizna, Jure Kaštelana

OŠ Donji Brezik
200C120

GREDICE 1 – Dio 2

Dušana Budžena, Fra Ilije Starčevića, Nikole Šopa, Gredice I

Prostorije MZ
200C121

KOLOBARA – Dio 3

Antuna Branka Šimića, Rejsa Džemaludina Čauševića, Asima Derviševića, Dražena Petrovića

III OŠ

(Zaim Mušanović)

200C122

BRODUŠA – Dio 2

Kožara, Sarajevska

Poslovni prostor Sarajevska br. 21  (preko puta MZ)
200C123
SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 5

Jovana Jovanovića Zmaja

IV OŠ

(Tamara Begović)

200C0124

GREDICE 2

Gredice 2

Prostorije MZ

Gredice 2

200C501/NNN
GLASANJE U ODSUSTVU/BIRAČKO MJESTO OVLAŠTENO ZA IZDAVANJE NEPOTVRĐENIH GLASAČKIH LISTIĆA
Zgrada Gimnazije

 

Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na USLOVI KORIŠTENJA.

Related posts

Брчко: Почела обука бирачких одбора

Дражен Ристић

Гласање у Буквику тече без проблема

Дејана Крстић

U Šatorovićima do 14 sati izlaznost oko 35 procenata

Admir Kadrić
error: Sadržaj zaštićen od neovlašćenog preuzimanja!