RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH
Brčko

Michael Scanlan: Brčko može biti priča uspjeha

Tokom današnje redovne mjesečne posjete Distriktu, supervizor za Brčko Michael Scanlan posjetio je i Radio Brčko distrikta BiH. Akcenat u razgovoru sa sa supervizorom smo stavili na to šta treba učiniti kako bi se ubrzao razvoj ove lokalne zajednice, te stvorio ambijent kako bi se prije svega spriječio odliv građana. Supervizor Scanlan vjeruje da Brčko može biti priča uspjeha, jer su po njegovom mišljenju organi vlasti spremni za određene promjene i veći angažman u svrhu poboljšanja kvaliteta života svih građana.

  • Od kako ste stupili na funkciju supervizora, u Brčko ste dolazili više puta, te rekli da imate namjeru dolaziti svakih mjesec dana. Zbog čega tako često, je li smatrate da su potrebne redovne „kontrole“, odnosno da se svaki mjesec dana upoznate da li lokalni zvaničnici rade svoj posao dobro, a s ciljem da građanima bude bolje?

U Brčko dolazim prije svega jer je to moj posao i moja odgovornost, ali i zadovoljstvo mi je uvijek da redovno dođem ovdje i vidim kakva je situacija. Kao što sam rekao i u svom obraćanju kada sam došao prvi put u Brčko 8. marta, potrebno je da organi vlasti pokažu veći angažman, da počnu da djeluju i da je to nešto što bi željeli da vidimo. U tom smislu ovo su svakako prvi koraci da vidimo kako se stvari odvijaju. I u Brčkom kao i u ostatku BiH imamo situaciju da ljudi sve više odlaze iz zemlje i ukoliko želimo da se ta situacija promijeni onda je promjena nešto što očekujemo. Drugačiji način djelovanja i razmišljanja mora brzo da se desi ukoliko želimo da ljudi ostaju ovdje i da ne odlaze u tolikom broju.

  • Nakon što ste se za ovo vrijeme upoznali sa situacijom u Distriktu, te razgovarali sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, šta je po Vašem mišljenju kočnica  bržeg razvoja ove lokalne zajednice koja ima značajan budžet?

Sasvim je jasno da organi vlasti u Brčkom, pri tome mislim na izvršne i zakonodavne organe vlasti, moraju da poduzmu ono što je neophodno kako bi donijeli određene zakonodavne promjene koje će omogućiti daljni poslovni razvoj i bolje uslove života za sve građane u Distriktu. U proteklim godinama nismo imali ovaj osjećaj za promjenu, kao ni osjećaj da je potrebno nešto hitno uraditi. I tu mislim i u pogledu osiguranja da se institucijama rukovodi na odgovarajući način, da se stvara jedna povoljna klima za poslovanje, da se stvaraju odgovarajući uslovi života. Bilo je primjetno da dosta od tih stvari ovdje nedostaje. U mojim razgovorima sa lokalnim organima vlasti koji su na vlasti ali i u opoziciji, jasno je da sada postoji jedno razmišljanje da neke od ovih stvari treba mijenjati. Danas sam imao priliku da prisustvujem jednoj sjednici u Skupštini gdje smo imali prezentaciju koja je pokazala kakve su mogućnosti formiranja jednog partnerstva između organa vlasti, javnog i privatnog sektora. I šta sve to može donijeti u smislu prosperiteta, ali isto tako i u smislu nekih poslovnih šansi koje će omogućiti da kroz određene promjene koje je potrebno napraviti u propisima, imate jedno okruženje koje će pogodovati ne samo poslovanju, nego i osigurati bolje uslove života za sve građane u ovom području. U izjavama koje smo čuli od predstavnika organa vlasti, predstavnika u Skupštini, čuli smo zaista dosta riječi podrške u namjeri da se osigura pomoć ovakvim poduhvatima. Međutim, mislim da će prave aktivnosti koje trebaju uslijediti pokazati da li je ovo samo bila jedna verbalna i inicijalna podrška, odnosno da li će ta podrška kasnije biti praćena odogovarajućim aktivnostima. Odnosno da li postoji istinska namjera da se nešto uradi kako bi se poboljšalo poslovno okruženje i situacija u Distriktu. I kada građani vide da li postoji ta istinska podrška onda mogu i oni sa svoje strane da reaguju, da tim zvaničnicima i političarima ukažu svoje povjerenje i pruže im podršku, ili ne, ukoliko ne budu adekvatno reagirali.

  • Upoznati ste sa činjenicom da kako i u ostatku BiH, i u Brčkom je evidentan odliv stanovništva, pogotovo mladih ljudi. Ljudi ne vide ovdje budućnost, sve se odvija sporo. Međutim, odlaze i oni koji su bili situirani. Koji su po Vama razlozi njihovog odlaska iz domovine?

Zaposlenje je naravno jedno od glavnih razloga ali isto tako imate i razlog to da ljudi žele da rade. Rade ali jednostavno nisu adekvatno plaćeni, a pri tome još žele da pokažu i svoj talenat. Ukoliko sve to izostane ljudi se odlučuju da odlaze. Predvidivost je još jedan od faktora, jer ljudi žele da znaju šta mogu očekivati u budućnosti. Žele da vide i vladavinu prava, da vide da odluke koje se donose na političkom nivou se donose na transparentan način. A isto tako žele da znaju na koji način se troše sredstva koja plaćaju putem poreza. Da li se vraćaju njima u smislu neke koristi ili se troše na drugi način. Koificijent koji je uspostavljen za Brčko distrikt je uveden kao jedna privremena mjera. Uveden je kao mjera koja će osigurati dodatno vrijeme i prostor za Distrikt da se razvije u jednu aktivnu zajednicu u kojoj ćete imati organe vlasti koji propisno rukovode različitim tijelima. Odnosno jedan vremenski period u kojem bi građani mogli vidjeti da organi vlasti nastoje da naprave budućnost koja će biti predvidiva, situaciju u kojoj mogu računati na neke koristi u određenom vremenskom periodu, situaciju u kojoj građani mogu graditi budućnost za sebe i svoju djecu. Brčko ima specifičnu jedinstvenu poziciju jer se nalazi na sjecištu različitih saobraćajnih komunikacija što mu daje šansu da postane mjesto odakle će firme radite ne samo za područje BiH, nego i za područje cijelog zapadnog Balkana. Također se nalazi na rijeci Savi i bilo bi logično da ovdje imate jedan pojas uz samu rijeku koje bi bio središte aktivnog života i raznih dešavanja. Da ljudi imaju bolji kvalitet života, ali isto tako da i firme i turisti dolaze ovdje, a ne da ljudi iz Brčkog moraju ići na neke druge lokacije. ou su zaista prednosti koje bi Brčko moglo iskoristiti. Ova jedna zaista fenomenalna geografska pozicija i jedan prilično robustan budžet nude određene prednosti koje nemate na drugim mjestima i trebalo bi ih iskoristiti. Ponavljam, koeficijent je uvedan kao privremena mjera koju bi organi vlasti trebali da iskoriste kako bi osigurali jedan ekonomski razvoj koji će napraviti pozitivne ekonomske rezultate.

  • Od početka godine do danas, šta biste kao pomak izdvojili u Brčko distriktu? Da li ste ga uopće uočili i u kojoj oblasti?

Od kako sam došao ovdje imao sam priliku da vodim otvorene razgovore i sa organima vlasti što vrlo cijenim, i sa ljudima u opoziciji, i sa određenim poslovnim subjektima. U svim tim razgovorima bilo je jasno da mora doći do neke promjene i kada je u pitanju upravljanje institucijama, transparentnost u donošenju odluka, kao i kreiranja šansi koje će biti pogodne za dalji razvoj biznisa, ekonomski razvoj i mogućnosti da građani ovdje zaista vide budućnost za sebe i svoje porodice. Bilo mi je jako drago kada sam čuo da je otvorena obilaznica ali isto tako, za to je trebalo pet godina. Potrebno je shvatiti da se stvari ovdje moraju brže dešavati. Jedan od takvih primjera je i modernizacija Luke. Jasno je kada modernizacija bude završena da će to otvoriti nova radna mjesta i stvoriti nove poslovne šanse. Pri tome mislim da posebno privatni sektor mora biti pokretač, motor koji će vući naprijed cijeli razvitak. Nema niti jednog tehničkog razloga zašto ovaj kompletni projekat modernizacije Luke ne bi trebao biti u potpunosti završen do kraja slijedeće godine. Ukoliko ne bude završen do kraja slijedeće godine onda postoji samo jedan odgovor zašto nije završen. To će značiti da nije završen jer je politika blokirala taj proces. Ukoliko se to desi, smatram da građani Distrikta imaju potpuno pravo da pitaju političare zašto se to desilo i da li je u pitanju nešto što je rađeno u interesu građana ili u nekom drugom interesu. Postoji napredak, međutim nije dovoljno brz. Zbog činjenice da nije bilo određenog pomaka u nekim oblastima, kreditni ugovor sa Europskom bankom za obnovu i razvoj za projekat upravljanja otpadom neće biti potpisan u ovoj godini. Postoje posljedice ukoliko se stvari ne odvijaju dovoljno brzo. Nadam se da će posljednje prepreke koje imamo u vezi sa modernizacijom Luke u nekom kratkom vremenu biti otklonjenje. Jer zbog ovog kašnjenja u cijelom postupku imali ste posljedičnu vezu u smislu da je to sada uticalo na projekat koji se tiče odlaganja otpada, a to je opet imalo uticaja na projekat koji se odnosi na kvalitet vode. Kada imate takvu situaciju dajete poruku drugim poslovnim subjektima i ulagačima, da razmišljaju da svoja sredstva preusmjere na neke druge lokacije. To isto znači da je način na koji se sredstva dodjeljuju izuzetno bitan, odnosno da se moraju dodjeljivati na jedan transparentan način. Imamo jedan jednostavan primjer. U Brčkom imate nevjerovatan broj amandmana na budžet, što nije slučaj sa drugim dijelovima BiH. Vrlo često nije jasno da li su zaista u pitanju neki projekti koji donose dobro cjelokupnoj zajednici. Međutim Vlada i Skupština Brčko distrikta su pokazali da su u mogućnosti da mogu donijeti odgovarajuće odluke kada je to potrebno. Kao kada je to bila nedavna odluka za renoviranje mosta. Pozdravljamo to i mislim da je to jedan novi trend. Ohrabren sam i ovim što sa čuo danas da postoji volja da se podrže projekti koji mogu donijeti korist za cjelokupnu zajednicu, s tim da je veoma važno da se brzo djeluje. To je razlog zbog kojeg ću doći opet za mjesec dana, kako bi vidio da li se taj trend održava i napreduje. Ukoliko bude tako spreman sam čestitati organima vlasti. Ali isto tako smatram da je važno da i građani smatraju odgovornim organe vlasti za njihove postupke. Odnosno ako rade za korist zajednice da ih nagrade na slijedećim izborima, odnosno da ih kazne na izvjestan način ako nisu zadovoljni načinom na koji obavljaju svoj posao.

  • Da li smatrate da Brčko distrikt čekaju bolji dani, odnosno kao neko iskusan, mislite li da se od ove lokalne zajednice može i za koliko vremena napraviti sredina iz koje više niko ne bi poželio da ode?

Do slijedećih izbora ima dovoljno vremena da organi vlasti pokažu da zaista djeluju i rade u korist cijelog Distrikta. Imaju vremena da usvoje novi Zakon o budžetu do septembra kako bi osigurali da se sredstva koriste na transparentan način i kako bi pružili uvjerenje građanima da se sredstva kojima raspolažu usmjeravaju na aktivnosti i projekte od koristi za cijelu zajednicu. Imaju vremena da poduzmu aktivnosti kako bi se osigurala i modernizacija Luke. Imaju priliku i da vide određeni napredak kada je u pitanju upravljanje otpadom, odnosno potpisivanje sporazuma ako se stvari budu odvijale u tom pravcu. To je onda jedan projekat koji ulazi u slijedeću godinu. Imaju priliku da naprave odrađene transparetne promjene. Kao što sam rekao ovdje 8. marta u svom govoru, Brčko može biti priča uspjeha. I Međunarodna zajednica će podržati ovaj proces ali samo ako organi vlasti prvo, naglašavam prvo, urade svoj dio posla, angažuju se kako bi pokazali da zaslužuju takvu vrstu angažmana Međunarodne zajednice. Politika je bilo gdje u svijetu nešto što se zasniva na kompromisu. I ukoliko su političari ovdje spremi da naprave kompromise za dobrobit cijele zajednice, onda bi trebali imati i podršku građana. Ukoliko građani ne vide promjenu onda bi na slijedećim izborima trebali glasati na osnovu svoje savijesti. U tom smislu i građani imaju vrlo jasnu odgvornost za stanje koje ovdje imamo. Oni moraju poslati jasan signal šta očekuju od svojih organa vlasti. Vjerujem da je moguće osigurati ovdje bolju sredinu za sve, i ova godina dana je dovoljno vremena da se to uradi. Ne mora značiti da će se u ovom periodu sve stvari riješiti, ali bi se mogla dati određena nada građanima, da se kaže da su stvari počele da se odvijaju i da se treba još malo pričekati da vide kako će se odvijati procesi koji su započeti. Onda možemo govoriti kako stvari mogu biti pozitivne. To je svakako jedan trend za koji se nadam da ću ga vidjeti kada budem dolazio u Brčko, kako sam planirao redovno.

Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na USLOVI KORIŠTENJA.

Related posts

Протојереј ставрофор Драган Ћирковић: Васкрсење Господа Исуса Христа је темељ вјере православне

Дејана Крстић

Jedan od poslednjih intervjua Laneta Gutovića objavljen je u biltenu Pozorišnih susreta u Brčkom

Radio Brčko

Brčko: U porastu broj oboljelih žena od karcinoma dojke

Radio Brčko