RNU "Radio Brčko" Brčko distrikt BiH
Brčko

Odobren Protokol za početak odvijanja nastave u novoj školskoj godini

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH danas je dao saglasnost na Protokol i uslove  za  početak odvijanja nastave u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da nastava počinje 7. 9. 2020. godine te da će školski časovi trajati 45 minuta.

„Novina je da će nastavnici nositi zaštitne maske, odnosno vizire, što neće biti slučaj s učenicima. Učenici će biti raspoređeni tako što će između učenika u toku časa biti napravljena minimalna distanca od 1,5 metar, odnosno učenici će sjediti sami u klupama gdje to prostor dozvoljava. Ukoliko ne dozvoljava sjedit će s uskih strana stolova kako bi se ispoštovala fizička distanca. Ispred škola će biti postavljene dezobarijere kao i dovoljne količine dezinfekcionih sredstava u svakoj učionici. Neće biti dežurnih učenika, a učenicima će biti zabranjeno izlaženje iz školskih dvorišta“, rekao je Senad Osmanović.

On je dodao da će roditelji biti dužni da mjere temperaturu djetetu svaki dan prije škole te da oni učenici koji budu imali simptome neće ići u školu.

PROTOKOL  I  USLOVI  ZA  POČETAK ODVIJANJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. OBAVEZE OSNIVAČA ŠKOLA (Odjeljenje za obrazovanje)
 1. Viziri/maske za nastavnike
 2. Maske za učenike (za učenike koji zaborave masku ili je izgube/oštete)
 3. Dezobarijere ispred ulaznih vrata škola
 4. Obavezna dezinfekcija ruku učenika i nastavnika pri ulazu u školu (zadužiti osobu koja nadzire

dezinfekciju)

 1. Sredstva za dezinfekciju (svaka učionica obavezno ima dezinfekciono sredstvo) moraju biti na bazi alkohola
 2. Napraviti raspored u učionici da se ispoštuje fizička distanca, minimalno 1,5 m
 3. Promotivni materijal (postavljen na oglasne ploče/zidove hodnika i učionica)

 

 1. OBAVEZE ŠKOLE

 

 1. Organizacija nastave po rasporedu po učionicama koji je postavljen na vidnom mjestu u školi
 2. Svi radnici škole trebaju aktivno biti uključeni u provođenje svih mjera te ličnim primjerom učenicima ukazivati na značaj pridržavanja propisanih mjera
 3. Podjela kartona za temperaturu učenicima koje nastavnici preuzimaju od stručnih saradnika
 4. Upoznavanje učenika s protokolom o postupanju u školi kao i obavezama koje iz njega proizilaze kako za njih tako i za njihove roditelje
 5. Ispred ulaza u školu, prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda (prva trijada) obavezno je održavanje fizičke distance od 2 m. Nema zadržavanja roditelja niti učenika u školskom dvorištu.
 6. Učenici starijih razreda u školu ulaze bez grupisanja i zadržavanja u školskom dvorištu i ispred ulaza u školu
 7. Razredna nastava izlazi na odmor s učiteljima u vrijeme kada to ne čine učenici predmetne nastave i kada oni nisu vani, predmetna nastava prema rasporedu zvonjenja, ali bez grupisanja
 8. Na malom odmoru učenici ne napuštaju učionice, a u toalet idu za vrijeme nastave po odobrenju nastavnika tako da po povratku iz toaleta obavezno dezinfikuju ruke
 9. Toaleti obavezno imaju tečni sapun i ubruse
 10. Informisanje roditelja organizuje se poslije završetka nastave u školi uz primjenu svih zaštitnih mjera i uz zaštitnu opremu
 11. Roditeljski sastanci se ne održavaju
 12. Učenici prvog razreda se fotografišu samo pojedinačno
 13. Izleti, ekskurzije i škole u prirodi se ne planiraju GPRŠ, ukoliko se popravi epidemiološka situacija planirat će se aneksom GPRŠ
 14. Upotreba alata i pomagala u školskim kabinetima i radionicama vršit će se uz upotrebu zaštitnih rukavica, a poslije završetka prakse uz obaveznu dezinfekciju ruku
 15. U osnovnim školama ne izvodi se kabinetska nastava izuzev za Informatiku, Tehničko obrazovanje i Tjelesni i zdravstveni odgoj
 16. Realizacija praktične nastave u kabinetima i na otvorenom prostoru (poljoprivredno zemljište i vanjski objekti otvorenog tipa) bez grupisanja, a kod poslodavaca po režimu koji oni propišu u svojim objektima
 17. Ulazna vrata škole su zaključana dok traje nastava. Otvara ih dežurni nastavnik za zaposlene koji dolaze na posao nakon početka prvog časa.
 18. U školu dok traje nastava ulaze samo učenici, nastavno i nenastavno osoblje škole te službene osobe uz poštovanje epidemioloških mjera
 19. Dok traje nastava školska dvorišta osnovnih škola se zaključavaju ili su pod nadzorom kako učenici ne bi izlazili iz dvorišta, a nepoznate osobe ne bi ulazile u dvorište i sportske terene
 20. Ne koristiti klima-uređaje
 21. Škola će prije početka školske 2020/2021. godine uskladiti kućni red škole s ovim protokolom.

 

 1. OBAVEZE DIREKTORA I POMOĆNIKA DIREKTORA

 

 1. Upoznaje nastavničko vijeće s Protokolom i uslovima za početak odvijanja nastave u školskoj 202020/21. godine
 2. U saradnji sa stručnim saradnicima pravovremeno formira razredna odjeljenja, predloži odjeljenske starješine i raspored nastavnih časova
 3. Daju zaduženja nastavnicima i stručnim saradnicima
 4. Prave raspored dežurnih nastavnika
 5. U saradnji sa stručnim saradnicima nadzire poštovanje epidemioloških mjera i Protokola
 6. Redovno izvještava Odjeljenje o stanju u školi.

 

 1. OBAVEZE NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SARADNIKA U NASTAVI

 

 1. U skladu sa Zakonom nastavnik mora prije početka godine obaviti sanitarni pregled
 2. Pri dolasku u školu primjenjuje mjere zaštite tj. mjeri temperaturu i stavlja masku ili vizir i navlači rukavice (u zavisnosti od prirode poslova koje će obavljati – praksu ili teorijsku nastavu u kojem slučaju nisu obavezne)
 3. U zbornici uzima dnevnik bez zadržavanja i grupisanja te odlazi na čas u odjeljenje u kojem drži nastavu
 4. Dočekuje učenike u učionici, učenici dezinfikuju ruke prije sjedanja u klupe te ih nastavnik raspoređuje da sjede u klupama po propisanom pravilu
 5. Dnevnik se ne iznosi iz učionice dok učenici imaju časove nego se vraća u zbornicu poslije posljednjeg časa
 6. Ako nastavnik nema prvi čas, dolazi u školu petnaestak minuta prije početka časa te ne napušta objekat do završetka radnog vremena
 7. Za vrijeme pauze između časova nastavnici mogu sjediti u zbornici udaljeni 1,5 metara jedan od drugoga
 8. Za vrijeme velikog i malog odmora nastavnik otvara prozore da se učionica izrači te i sam odlazi u prostor koji je siguran za zadržavanje
 9. Svi nastavnici su u obavezi posvetiti pažnju ponašanju učenika i svako uočavanje simptoma bilo kakve bolesti prijaviti dežurnom nastavniku ili stručnom saradniku radi preduzimanja daljnjih zaštitnih koraka
 10. Zaštitna oprema se skida tek po izlasku iz školskih prostorija (maske i rukavice se odlažu u korpu s poklopcem)
 11. Komunikacija s roditeljima može se vršiti i online
 12. Učenici ne mijenjaju učionicu osim u slučaju odlaska u kabinet, a nastava sportske kulture može se realizovati i na vanjskim terenima ako to dozvoljavaju vremenske prilike
 13. Nastavu muzičke kulture prilagoditi situaciji bez grupnog – horskog pjevanja
 14. Učenik koji je upućen kući uz primjetne simptome bolesti, ili su simptomi bolesti kod učenika primijećeni od strane roditelja kod kuće, može se ponovo vratiti u školu tek uz potvrdu zdravstvene ustanove da je učenik zdrav, o čemu će biti obaviješten roditelj učenika
 15. Učenik čiji je roditelji ili član uže porodice pozitivan na COVID-19 ili se nalazi u izolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom ne dolazi u školu dok traje izolacija
 16. Nastavnik koji je bio bolestan može se uključiti u nastavni proces tek uz pribavljenu potvrdu zdravstvene organizacije da je u potpunosti zdrav.

 

 1. GLAVNI DEŽURNI NASTAVNIK

 

 1. Glavni dežurni nastavnik dežura u suprotnoj smjeni od smjene u kojoj radi i u kojoj nema časova za vrijeme dežurstva
 2. On je zadužen za učenike koji se prijave zbog primjetnih simptoma bolesti ili su uočeni od strane bilo koga u školi
 3. On vodi učenika u prostoriju koja je izolovana od ostalih i poziva roditelje ili staratelje i to prijavljuje rukovodstvu škole
 4. Osigurava školu time što ne dozvoljava ulaz nezaposlenima u vrijeme dok traje nastava
 5. Usmjerava učenike po rasporedu prostorija radi što kraćeg zadržavanja u grupama
 6. Sarađuje s ostalim dežurnim nastavnicima
 7. Ukida se dežurstvo učenika.

 

 1. STRUČNI SARADNICI

 

 1. Organizuju i vode evidenciju mjerenja temperature stručnim saradnicima, saradnicima u nastavi i nastavnicima
 2. Kontrolišu nastavnike i druge stručne saradnike i saradnike u nastavi da li se pridržavaju Protokola i o uočenim nepravilnostima i nedostacima obavještavaju rukovodstvo škole, nakon čega se utvrđuje odgovornost ukoliko je došlo do povreda Protokola
 3. Zamjenjuju nastavnike koji su vraćeni s posla zbog sumnji ili uočenih simptoma bolesti do dolaska nastavnika upućenog od strane rukovodstva škole radi adekvatne zamjene
 4. Vodi evidenciju učenika koji su upućeni kući.

 

 1. OBAVEZE UČENIKA I RODITELJA

 

 1. U školu idu samo zdravi učenici
 2. Učenik je obavezan i sam kontrolisati svoje zdravstveno stanje i zdrav pohađati školu
 3. Prije odlaska u školu kod kuće izmjeriti temperaturu i upisivati je u karton koji je dobio u školi
 4. Po potrebi nositi masku i imati je uvijek kod sebe
 5. Slušati upute nastavnika i sjediti po rasporedu koji on odredi u učionici
 6. Poštuje mjere dezinfekcije i preporuke ovog protokola
 7. Biti odgovoran i sam doprinositi smanjenju rizika obolijevanja primjenom mjera koje odredi škola ili druga ustanova u borbi protiv COVID-a
 8. Zbog nemogućnosti rada školskih kuhinja i zabrane izlaska iz školskih dvorišta učenici trebaju užinu ponijeti od kuće.

 

 1. HIGIJENIČARI – SPREMAČICE

 

 1. Po završetku nastave u objektima škola izvršiti dezinfekciju prostora
 2. Nakon ulaska učenika u školu na velikom odmoru dezinfikovati učionice, hodnike, holove, dvorane, sportske sale i kvake na vratima
 3. Kada je god to moguće provjetravati prostorije te brisati stolove i didaktička pomagala i pribor
 4. Posebnu pažnju obratiti na sanitarne čvorove, koje treba što češće dezinfikovati, a minimalno jednom na pola sata.

 

Svi članci objavljeni na internet stranici Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo su vlasništvo redakcije. Radio Brčko dopušta ograničeno i povremeno prenošenje članaka sa svoje internet stranice u drugim medijima. Drugi mediji smiju prenijeti informacije iz pojedinih članaka sa Internet stranice Radija Brčko (www.radiobrcko.ba) isključivo kao kratku vijest od najviše četiri reda (300 slovnih znakova), uz obavezno navođenje izvora (Radio Brčko), pri čemu su on-line izdanja dužna objaviti link na originalni tekst na web stranicu radiobrcko.ba, ukoliko s uredništvom portala nije postignut dogovor o drugačijim uslovima. Radio Brčko je odlučan u nastojanju da zaštiti svoje intelektualno vlasništvo i rad svojih autora. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na internet stranici www.radiobrcko.ba prenese suprotno ovim pravilima, protiv prekršioca će biti pokrenut pravni postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta. Za detaljnije informacije o uslovima korištenja kliknite na USLOVI KORIŠTENJA.

Related posts

Nesmetan početak nove školske godine u Brčko Distriktu

Suvad Alagić

Brčko: Roditelji za pohađanje nastave u školama

Suvad Alagić

Pojedine škole u Hrvatskoj sutra neće početu školsku godinu zbog virusa korona

Radio Brčko